Publikováno:
28. prosince 2018

Svěřte se Magdě, znalkyni programátorských duší

Nikdo nezná studenty kurzu Junior programátor lépe než psycholožka Magdalena Kujundžić. Ona je první, kdo čte životopisy zájemců a následně vede s uchazeči pohovory. Během celého kurzu je pak studentům oporou a pomáhá jim zlepšovat jejich komunikační dovednosti. Zároveň působí trochu jako „dohazovačka“. Jejím úkolem je dát dohromady absolventy s jejich budoucími zaměstnavateli.

Magdo, jaká je tvoje úloha ve výběrovém řízení?

Moje práce začíná ve chvíli, kdy zájemce vyplní přes web přihlášku do kurzu a odešle nám spolu s ní životopis. Já si vše projdu a kontroluji, zda CV obsahuje vše, co by mělo. Díky němu se o uchazeči dozvím základní věci a udělám si představu o tom, jaké má profesní zkušenosti. Následně dotyčného kontaktuji a domluvíme se, že mu zašlu emailem odkaz na diagramatický test.

Poměrně hodně zájemců v tomto testu neuspěje. Dáváš jim nějaké rady?

Předem uchazeče upozorním na to, kolik času test zabere a také mu doporučím, aby si na internetu vyhledal, o co vlastně jde. Pokud to udělá, tak nebude následně zbytečně ztrácet čas zjišťováním, co se po něm vlastně chce. Tento test zkoumá analytické schopnosti a abstraktní myšlení. Také uchazeči vždy radím, aby si zvolil vhodný čas. Měl klid a mohl se na těch 24 úkolů plně soustředit.

Kolik lidí tímto testem projde a může pak pokračovat do dalších kol výběrového řízení?

Počítačový test je největší síto. Neuspěje v něm více než polovina zájemců. Máme stanovenou hranici minimálně 50 % správných odpovědí. Uchazeče, kteří v něm uspějí, pak zveme na osobní pohovor a simulaci s mentory. Zde vyřadíme zhruba další třetinu. Takže z původního počtu přihlášených se do učebny na kurz dostane ani ne 40 %.

Když dojde na pohovor, na co se ptáš?

Setkání trvá zhruba 45 až 60 minut. Probíráme důvody, proč chce uchazeč změnit svůj profesní život. Bavíme se o motivaci a zkušenostech. Nejde ani tak o technické dovednosti či znalosti, ale o životní cestu a to, co má za sebou. Ptám se, zda někdy něco vzdal či nedodělal. Jestli byla důvodem určitá životní situace, nebo úmyslné rozhodnutí. Je pro mě důležité, zda je zájemce o kurz schopný říct důvod. Pokud něco vzdal a vlastně ani neví proč, je to pro mě signál, že by dotyčný nemusel zvládnout intenzitu kurzu a při prvních potížích by mohl rezignovat a odejít.

Co tě ještě zajímá?

Určitě je to osobnost kandidáta. Ptám se na zájmy. Například pokud člověk sportuje, může umět dobře fungovat v týmu. Zaměřuji se i na to, zda se uchazeč vzdělává. Jestli dělá něco, co ho baví a chce se v tom zlepšovat. Občas totiž narazím na to, že lidé na některých pozicích v zaměstnání mají velmi omezenou možnost se dál rozvíjet a růst. Firma neinvestuje do jejich vzdělávání a ani po zaměstnancích nevyžaduje invenci. Takže pak jsou dvě možnosti, buď člověk na sobě pracuje sám, nebo zakrní.

Existují další signály, že daný uchazeč nebude dobrý programátor nebo že by kurz nemusel zvládnout?

Někteří lidé neumějí přiznat a přijmout fakt, že udělali chybu. Špatně snáší kritiku a rady od ostatních. S takovým chováním a náturou u nás nemají co dělat. Ti, co nastoupí do kurzu, musí být připraveni na to, že budou dělat ze začátku chyby. Zároveň je ale také potřeba, aby se student ozval v případě, že mu něco nejde. Pokud sedí, mlčí a je utopený v látce, je to také zlé. Je zbytečné mít obavy, že otázka bude hloupá. Žádný dotaz, když se člověk učí, není hloupý a zbytečný. U nás není prostor na pasivní edukaci. Studenti u nás musí být aktivní a mentoři jim kdykoliv poradí a pomohou.

Magdo, mezi studenty je i řada osob, které zastávaly vysoké pozice, než se rozhodly pro změnu. Jak řešíš, zda se dokážou přizpůsobit nové roli, že místo lídra budou juniorem?

Pokud ke mně přijde člověk, který zastával vysokou pozici, tak se ho ptám, zda se něco učí sám od sebe. Nemám tím na mysli, že by mu někdo jiný zaplatil školení. Jestli se ale takový uchazeč sám vzdělává, tak se dokáže v budoucnu přizpůsobit nové výzvě a být v novém oboru junior. Je zvyklý na situaci, že něco neví. Dokáže přijmout vedení a rady od zkušenějších kolegů. Když je to expert, který svoji expertízu skončil před třemi či pěti roky a pořád žije z toho, co se kdysi naučil, tak tam cesta není. Nevidím smysl, aby takový člověk šel do rekvalifikace. Jde o to, aby měl i odborník pocit, že je stále spousta věcí, které by chtěl umět. Když si myslí, že všechno ví a zná, pak nemá smysl se do čehokoliv pouštět.

Tvým úkolem je také pomáhat studentům rozvíjet měkké dovednosti. Na co se zaměřujete?

Pár týdnů po začátku kurzu máme první trénink. Následně se pak měkkým schopnostem věnujeme vždy po třech či čtyřech týdnech. Při těchto trénincích pracujeme na prezentačních dovednostech, stres managementu či sebepoznání. Některá témata jsou koncipována velmi prakticky a jiná obecněji. Všechna však pomáhají studentům v seberozvoji. Nejde jen o vystupování či chování v práci, ale také o vnitřní pocity. Výsledkem je, že si jsou studenti vědomi svých silných stránek i toho, na čem by měli pracovat.  

Kromě těchto skupinových aktivit ještě studentům nabízíš koučink. Co spolu individuálně řešíte?

Povídáme si spolu o různých věcech. Někdo má pocit, že mu něco v životě chybí. Jiného trápí, že se něco nevyvíjí tak, jak si plánoval a představoval. Další má obavy ze zkoušek, jelikož na něčem pracuje, maximálně se na to soustředí a do toho přijde test. Bojí se, zda jej zvládne a co když se mu nepovede, co bude dělat dál. Krize je na obzoru a spolu se jí snažíme čelit a zvládnout. Pokouším se tohoto člověka přimět změnit přístup. Aby se nesoustředil na zkoušku, ale začal reálně uvažovat nad tím, co může udělat pro to, aby test úspěšně složil.

Předpokládám,že společně se studenty řešíš i jejich vystoupení, kdy prezentují svoji práci?

Co se týká pátečních prezentací studentů, tak se vždy s mentory dělíme a každý z nás sleduje svoji část. Já řeším vystupování a mentoři pak představení technického řešení. Studentům následně dáváme individuálně zpětnou vazbu. Dostávají od nás hodně informací, které jsou pozitivní. Říkáme si, co bylo dobré a v čem by měli pokračovat. Co by bylo potřeba zlepšit nebo změnit. Nezapomínáme ani na rady, čeho by se měli příště raději vyvarovat. Také porovnáváme výkony zpětně. Je patrné, jak se konkrétní studenti zlepšují.

Tvým úkolem je také propojit studenty s firmami. Tedy aby se dali dohromady ideální dvojice – zaměstnavatel a zaměstnanec. Jak tohle dohazování funguje?

Pro firmy připravuji stručné profily jednotlivých studentů, kde jsou o nich důležité informace. Je to podobné životopisu, ale zároveň tam uvádím, jakou má dotyčný motivaci, v čem by chtěl dál pokračovat či čemu by se chtěl v budoucnu věnovat. Pro studenty připravuji něco podobného o společnostech. Zajímám se o to, jaké mají firmy se studenty plány. Zda pro ně mají připravené další vzdělávání a podobně. Dávám tedy dohromady, co mohou firmy očekávat od studentů a studenti od firem.

Radíš jim třeba i ve výběru?

Ano, mohu jim poradit, pokud si nejsou stoprocentně jisti. Firmám doporučuji, aby si na pohovory vzaly více studentů, protože se může stát, že to nakonec vyjde trochu jinak, než si původně plánují. Jde o volbu obou stran a jejich představy se musí vzájemně potkat. Studenti si vybírají a připravují se na dva či tři pohovory a stejné je to i u firem, které mají ve výběru tři či čtyři studenty. Zkrátka se snažím, aby vše klaplo a obě strany byly spokojené.

Magdalena Kujundžić vystudovala Jagellonskou univerzitu v Krakově a v Green Fox Academy působí jako psycholožka. Jejím úkolem je objevit mezi zájemci o kurz ty uchazeče, kteří mají největší potenciál stát se úspěšnými programátory. Během kurzu studentům pomáhá zvládnout stres i nejrůznější životní situace. Zároveň s nimi pracuje na zlepšení jejich měkkých dovedností a seberozvoji. Snaží se rovněž skloubit očekávání firem a absolventů tak, aby junior programátoři našli uplatnění v novém oboru a společnosti chybějícího člena do svého IT oddělení.

 

 

Zelená pro všechny s motivací.