Změnili s námi svou kariéru

Poznej naše současné i bývalé studenty

Příběhy našich studentů

Co o studiu říkají absolventi?

Za co jsi vděčná?
Jsem vděčná za inspirující vzdělávací prostředí. Mentoři mi vždy rádi odpověděli na mé otázky a vedli mě k řešení mých problémů s kódováním. Díky tréninkům měkkých dovedností mám pocit, že jsem dobře připravena uspět při pohovorech.

Maggie

Studium ukončeno: 
srpen 2020
Za co jsi vděčný?
"Jsou zde skvělí, přátelští mentoři, Katarina (psycholožka) mi věnovala čas aby mě koučovala a mohli jsme probírat nejen pracovní a studijní věci. Jsem vděčný za Green Fox, naučil jsem se o hodně víc, než jsem očekával."

Marek

Studium ukončeno: 
únor 2020

Třídy

Každá třída nase unikátní název jako každý druh lišky (v latinském jazyce). :)

Zelená pro všechny s motivací.