Junior SOFTWARE DEVELOPER COURSE

470+
graduated students
16
graduated classes
91%
Placement rate

Basics

A képzés végére junior szintű programozói tudást szerzel, valamint sok-sok gyakorlatot valós projekteken és különböző technológiákban. Végzett hallgatóink az alábbi területeken helyezkednek el:
Backend
Frontend
Desktop
DevOps
Full-Stack
Mobile
Embedded
Data Science
Quality Assurance

MILYEN HOSSZÚ A PROGRAM?
A képzés teljes hossza nettó 4 hónap, plusz 2 hét szünet. (Heti 5 nap, napi 8 óra, hétfőtől péntekig)

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE?
A képzés időtartama alatt szinte mindet. :) Nem kertelünk: ha négy hónap alatt szoftverfejlesztővé szeretnél válni, akkor az komoly elköteleződést jelent. Az oktatás maga hétköznapokon reggel 9 és délután 6 óra között zajlik, viszont sokszor előfordul majd, hogy az iskolai munka otthoni előkészületeket kíván meg.

A képzés mentori keretrendszerű oktatási formában zajlik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csupán az órák 10 százaléka lesz klasszikus előadás, a többi mentorok által vezetett csoportmunka. A képzés teljes időtartama alatt feladatok megoldásával folyik majd a tanulás. Az első két hónapban bevezető, gyakorló jellegű feladatokkal dolgozik a csoport, az utolsó két hónapban pedig a partnercégektől kapott valós projektekből vett mintaprojekteken.


A képzés folyamán azonban nemcsak a kódolásra koncentrálunk, hanem nagy hangsúlyt fektetünk az olyan soft skillek fejlesztésére is, mint a kommunikációs és prezentációs készség, illetve az együttműködés, csapatjáték. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink könnyedén megállják a helyüket jövőbeni munkahelyükön, ezért két, teljes állásban erre dedikált szervezetpszichológus foglalkozik velük.

A kurzus teljes hossza alatt tréningeken és coaching alkalmakon vesznek részt, illetve péntekenként egyéni és csoportos prezentációk keretében számolnak be a mentoroknak és a partnereinknek az aktuálisan elsajátított tudásukról.

Képzéseink néhány havonta indulnak, neked pedig mindig az aktuálisan soron következőre van lehetőséged jelentkezni.

A következő kurzus indulása: 2018. május 7.
Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

Felvételi eredmények: pár nappal a felvételi utolsó lépcsője után, legkésőbb április 6-ig

A felvétel folyamatosan zajlik, tehát minél hamarabb jelentkezel, annál nagyobb esélyed van bekerülni! ;)

HOL LESZ AZ OKTATÁS?
1062 Budapest Andrássy út 66., 2. és 3. emelet

HÁNY FŐT VESZÜNK FEL?
Egy tanulócsoport létszáma 15-21 fő.
Egy kurzus alkalmával 3 csoportot indítunk.

A képzésben való részvételnek nincsen semmilyen klasszikus képzési előfeltétele. Az egyetlen dolog, ami nélkül biztosan nem tudunk felvenni, az az ANGOLTUDÁS.​

Miért fontos ez?

Azért, mert a képzés tananyagának nagy része angol nyelven érhető el, illetve péntekenként a demók/prezentációk is angol nyelven zajlanak. A nyelvvizsga nem kötelező.
Ami előnyt jelenthet a felvételinél, de nem kritérium: ha már van egy diplomád, legyen az bármilyenha már próbálkoztál önállóan kódolással, esetleg részt vettél valamilyen online kurzuson ... és fontos, hogy életkori határ nincs. :)

A képzés sikeres elvégzése után segítünk munkát találni. Az elhelyezkedésre nem vállalunk garanciát, de aggodalomra semmi ok: a nálunk végzettek 96%-a programozóként dolgozik! Jó, ha tudod: a partnercégeinknél ugyanazon a felvételi folyamaton mennek végig a hallgatóink, mint a bármely más iskolapadból érkező juniorok.

A Green Fox Academy által kiállított oklevelet, amely igazolja majd, hogy sikeresen megfeleltél a kurzus követelményeinek, és letetted a záróvizsgát. Fontos tudnod: a képzés nem államilag akkreditált, így nem állíthat ki akkreditált bizonyítványt. Ezen nem is tervezünk változtatni, mert az akkreditációs folyamat nem tenné lehetővé, hogy mindig a legfrissebb technológiákat taníthassuk nektek. Mi abban hiszünk, hogy a megszerzett tudás igazi értékét az mutatja, hogy legkiválóbb hallgatóink azonnali munkalehetőséghez juthatnak.

1. What skills will you acquire?

By the end of the course, you will have acquired junior-level software development skills on real-life projects and in various programming languages.

2. How long is the programme?

The total length of the training is 4 months + 2 weeks of break.
(5 days a week, 8 hours a day, Monday through Friday)

3. When will the next course start and where?

Next course: 1 April 2019

The selection is continuous, so the earlier you apply the bigger opportunity you have to get in the course.

The course will take place at our premises at Václavské náměstí 11, Prague 1.

4. How much of your time will it take?

Almost all your time during the course period. Seriously: if you want to become a software developer in 4 months, you need to make a serious commitment. The actual classroom work will start at 9 am and finish at 6 pm on workdays; however, you will often get homework to prepare for the next classroom session.

5. What is our methodology?

The course will use a mentor-based teaching format. Basically, this means that only 10 percent of the classes will be traditional lectures and the rest will be group work, coordinated by mentors. Throughout the training, learning will be based on completing assignments. In the first two months, the group will work on introductory training exercises, while the last two months will be dedicated to sample projects compiled from real projects received from partner companies.
However, your training will not just focus on coding; developing soft skills, such as communication and presentation, collaboration and working in a team is equally important.

It is important to us that our students find it easy to cope in their future job. This is why there are full-time dedicated organizational psychology experts among our staff. Students take part in training and coaching sessions throughout the entire course. Every Friday they have individual and team presentations to show the knowledge they acquired during the week to their mentors and partners.

6. What certification will you get at the end?

A certificate issued by Green Fox Academy verifying fulfillment of course criteria and passing the final exam.

Important to know: The course is not a state-accredited education programme and therefore may not issue an accredited diploma. We are not planning to change this, because the accreditation process would not allow us to teach you the latest technologies. We believe that the true value of the skills acquired is shown in that our best students are hired right after graduation.

7. How many students are admitted to the programme? Do I need to bring anything with me?

One class consists of maximum 20 students. Yes, you need to bring your own laptop (a very basic model is more than enough).

8. Milyen papírt kapsz a végén?

A Green Fox Academy által kiállított oklevelet, amely igazolja majd, hogy sikeresen megfeleltél a kurzus követelményeinek, és letetted a záróvizsgát. Fontos tudnod: a képzés nem államilag akkreditált, így nem állíthat ki akkreditált bizonyítványt. Ezen nem is tervezünk változtatni, mert az akkreditációs folyamat nem tenné lehetővé, hogy mindig a legfrissebb technológiákat taníthassuk nektek. Mi abban hiszünk, hogy a megszerzett tudás igazi értékét az mutatja, hogy legkiválóbb hallgatóink azonnali munkalehetőséghez juthatnak.

Syllabus

What is the structure of the course's syllabus?

You will learn the basics of web development in three modules during the programme.

I. Preparatory module

This section will feature smaller practical tasks covering the basic tools, methodology and principles of web development. You will also learn the basics of algorithm theory, which will serve as a foundation for later sections of the training. Those online resources (Stack Overflow, Mozilla Developer Network, CodeAcademy, etc.), which you will continuously rely on in the latter stages of your learning and work, will also be introduced.

II. Orientation module

This section will teach you how to employ the tools introduced in the previous section in larger projects. You will learn the basics of modern web development by implementing real-life applications, as well as a number of programming technologies.

III. Project module

In this module, you will work in groups of 3 on full-stack projects compiled on the basis of real-life stacks and the working methods of sponsor companies. Joint activities will be conducted during the daily stand-up and the weekly demo sessions, as well as in a production (live) environment. You will be required to organise project work according to agile project management methodologies (Scrum, Kanban) to help you prepare for the expectations of real-life work environments.

Ok, but what exactly will I have learnt by the end of the programme?

Here is a list of knowledge items you will have acquired by the end of the course.
(Attention: the list is extensive and you may find it disturbing! ;))

Parancssor:
- Alapvető Unix parancsok: cat, touch, ls, tail, head, wc, grep
- Jogosultságok kezelése
- Programok és szkriptek futtatása
- Fájl műveletek
-Navigáció könyvtár struktúrákban
Git
- Commit
- Push / Pull
- Revert
-Clone
- Checkout
- Github
Editor
Developer Tools
- HTML / CSS inspection
- Network monitoring

Partnercégeink igényei alapján Javascriptben vagy Javaban.

Webprogramozás Javascriptben
- Frontend programozás
- DOM manipuláció
- AJAX, REST
- Csomagkezelés
- Backend Programozás: Node.js
- MySQL MongoDB

Webprogramozás Javaban
- Frontend programozás
- Bootstrap
- Templating
- REST
- Csomag kezelés
- Backend Programozás JSP-ben
- MySQL
- Spring

Frontend Framework-ök (a projekttől függően):
- Angular
- JS
- React, Redux

Backend Framework-ök (a projekttől függően):
- Spring
- Express
- Hapi
- Rails

- HTML elemek es attribútumok
- CSS selector-ok, specificity
- Szemantikus elemek
- SEO alapok, akadálymentesség
- Pozicionálás (elemtípusok, display, position, float, box model, flexbox, grid)
- ormázás (betűtípusok, színek, hátterek)
- Assetek (képek, videók, ikonok)
- Reszponzív design (media query, viewport)

Partnercégeink igényei alapján Pythonban vagy Javaban.
- Típusok
- Kifejezések
- Vezérlőszerkezetek
- Függvények
- Kollekciók
- Objektumok
- Kivételkezelés
- Könyvtárak
- Unit tesztelés

- HTTP/HTTPS protokoll
- DNS
- IP
- HTTP requests

- Algoritmuselmélet
- Clean Code
- Continuous integration
- Scrum
- Kanban

- Hosting (a projekttől függően)
       - Heroku
       - AWS
- Build folyamatok
- Logging

- Team message (Slack, Hipchat)
- Projektmenedzsment-eszközök (Trello, Jira...)

1. The basic tools for development

- Command line
- Basic Unix commands
- Permission handling
- Running programs and scripts
- Working with files
- Navigation in directories
- Git
- Commit
- Push / Pull
- Revert
- Clone
- Checkout
- Github
- Editor
- Developer Tools
- HTML / CSS inspection
- Network monitoring

2. Understanding the protocols and workflows of the web

- HTTP/HTTPS protocol
- DNS
- IP
- HTTP requests

3. Sitebuilding

- HTML elements and attributes
- CSS selectors, specificity
- Semantic elements, SEO basics, accessibility
- Positioning (element-types, display, position, float, box model)
- Formatting (fonts, colors, backgrounds)
- Assets (images, videos, icons)
- Responsive design (media queries, viewport)

4. Programming foundations 

(based on the preferences of our partner companies in Python or Java)
- Types
- Expressions
- Control flow
- Functions
- Collections
- Objects
- Exceptions
- Libraries
- Unit testing

5. Web programming

(based on the stack preference of our partner companies in Javascript or Java)

Web programming in Javascript
- Frontend programing
- DOM manipulation
- AJAX
- REST
- Package Management
- Backend Programming in Node.js
- SQL database
- MongoDB

Web programming in Java
- Frontend programming
- Bootstrap
- Templating
- REST
- Package Management
- Backend programming
- JSP
- MySQL
- Spring

6. Operations and environments

Hosting (depending on the project):
- Heroku
- AWS
- Build processes
- Logging

7. Application development

Frontend Frameworks (depending on the project):
- AngularJS
- React

Backend Frameworks (depending on the project):
- Spring
- Express
- Hapi
- Rails

8. Methodologies

- Algorithms
- Clean Code
- Continuous integration
- Scrum
- Kanban
- Object Oriented Design
- SOLID principles
- Design patterns

9. Communication tools

- Project management tool (Trello, Jira...)
- Team message (Slack, Hipchat)

Become a junior software developer!

Preliminary qualifications

What preliminary qualifications are required to submit your application for the programme?

Participation in the training requires no traditional preliminary qualifications. One thing you must have, though, is a fluent English. This is going to be very important later in the course as the curriculum will be available and taught in English and the language of students' demos/presentations on Fridays will be English, too. No language exam is required.

Although not required, but can be advantage during the admission process:

- if you have a degree of any kind
- if you have ever tried coding on your own or participated in any online course

How does the admission procedure work?

1. Step

If you are ready to change your life then submit your application! The first thing you will need is a CV.​
A few days after submitting your application, you will receive a task that will enable us to test your English language skills. The reason that this is important is because we use course materials written in English and students present in English every Friday.

2. Step

If you successfully meet the requirements of the first round then you will receive a test package that, among other things, helps us to evaluate your cognitive skills. All tests may be taken in your home, online and the overall time requirement is a maximum of 1.5 hours. No worries; your IT skills are not tested. ;)

3. Step

Shortly after you complete the test, we will inform you whether you have made it to the next round. If so, we will schedule a motivational interview.

4. Step

If the admission board unanimously passes you to the next round after the interview, there is only one step left: a 1.5 hour group simulation where we test applicants’ digital literacy.

5. Step

We will inform you about the result no later than 30 days before the course is scheduled to start. If you are among the best, we will then take care of the paperwork and look forward to meet you on the first day of the course. :)

If you are ready to change your life, submit your application!
The first thing you will need to do is to simply submit your CV.​

Within a few days, you will receive an invitation for a video interview or an interview in person. The interview part is focused on your English language and presentation skills. The video interview is an option when meeting in person is not possible in upcoming days. It takes approximately 10 minutes in front of your web camera. All instructions will be sent to you via email. If you applied for a scholarship, you will also be asked to send a brief motivation letter that should explain why you ask for the scholarship and why it should be granted to YOU.

The next step in the selection process is to complete an online cognitive test. All you need is good internet connection, a computer and a convenient place for concentration. All instructions will come in the email. The test itself takes up to 20 minutes.

After successfully passing the cognitive test, an applicant is invited to participate in a coding simulation.
Don't worry, the simulation is tailored for programming beginners. You will only need a well-charged laptop, stable internet connection and good mood. ; ) Depending on mentor's and applicant's availability, the simulation can be conducted during a personal meeting or via a remote session.

The last step is meeting in person. During the meeting, we will go together through the Junior Programmer Course and Green Fox Academy as a whole. We might meet you individually or with other candidates It depends whether you already had a personal meeting with us during the second step of the admission process or not as we make sure that we meet an applicant at least once individually. The final decision abou your admission will be announced to you within a few working days.

Tuition

How much does the course cost?

Post-paid

129 000 Kč

(+ VAT)

 • After a successful completion of the course we will help you find a job with our corporate partners for a minimal gross salary of
  35 000 CZK.
 • While signing of a contract you will pay a deposit of 10% and the rest of the tuition can be paid in 18 installments
 • First installment is payable 3 months after the end of the course

  This option includes 50 % money back guarantee. Meaning if you do not find a job within 3 months after the graduation, we give you 50 % of the tuition back.

Choose this if you want to change your career but you do not have the resources.

Pre-paid

99 000 Kč

(+ VAT)

 • After a successful completion of the course we will help you find a job for a minimal gross salary of 35 000 CZK
 • Payment in 2 installments: 50% while signing contract and 50% prior to the start of the course

  This option includes 50 % money back guarantee. Meaning if you do not find a job within 3 months after the graduation, we give you 50 % of the tuition back.Choose this if you have the opportunity to pay the tuition fee.

Without placement

149 000 Kč

(+ VAT)

 • After successful completion of the course, we will not look for a job for you.
 • Payment in 2 installments: 50% while signing contract and 50% prior to the start of the course


Choose this if you have a company to work for after the training or you go abroad to work without intermediary.

I have a Question

Hogyan és milyen feltételekkel segítünk neked munkát találni?

Career

Who can become a good developer?

8 dolog, amit érdemes tudnod a szoftverfejlesztői munkáról

 • Ma Magyarországon több mint 10 ezer nyitott szoftverfejlesztői pozíció van.

 • Egy átlagos, belépő szintű fizetés a programozói szakmában nettó 200.000 és 350.000 Ft között alakul.

 • Egy 4-5 év fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakember fizetése nettó 400.000 és 600.000 Ft között mozog.

 • A hiedelmekkel ellentétben a szoftverfejlesztés kreatív és alkotó folyamat.

 • Már egészen a kezdő pozíciókban is nagy önállóság és alkotói tér jut a fejlesztőknek.

 • A fejlesztői közösség más szakmára nem feltételnül jellemző módon nagyon befogadó, és szívesen megosztják tudásukat másokkal.

 • A szoftverfejlesztői lét a mindennapokban nem magányos küzdelem az elemekkel, hanem igazi csapatmunka.

 • A magyar szoftverfejlesztők tudása igen elismert külföldön.

The evolution of software development tools over the past decade has triggered huge changes in terms of what skills are needed for a successful software developer. Whereas the first period of the IT revolution almost exclusively required good math skills from programme designers, that has all changed now. Logical and abstraction skills, of course, are still important. However, a number of items have been added to the list of required skills.
For example:
- the ability for continuous learning and self-development
- creativity
- flexibility
- endurance
- ability to work in a team
- good communications skills
This new set of skills is now possessed by a larger group of people.

The team of instructors at Green Fox Academy believes that any person equipped with the basic skills above can, with hard work, reach the level of junior software developer in 4 months regardless of their prior qualifications (architect, humanities graduate, musician, teacher, graphical artist or any other person).​

Our partners in Hungary

GY.I.K.

Ha valami nem egyértelmű számodra, fordulj hozzánk bizalommal, de összegyűjtöttük neked a leggyakoribb kérdéseket.

Ebben a szakmában nem szükséges papír az elhelyezkedéshez?

Tapasztalataink szerint abszolút nem, az számít, mit tudsz. Klisével megfogalmazva: nem az számít, honnan jössz, hanem hogy hova tartasz.:)

Mennyi elfoglaltságot jelent a képzés?

Egy hagyományos iskolához képest rövid időn belül nagyon sokat. A képzés teljes hossza 16 hét + 2x1 hét szünet, minden hétköznap reggel 9-től este 6-ig, amit otthoni készülés és gyakorlás követ. Nagyságrendileg heti 50-60 órával kell számolnod.

Milyen háttérrel érkeznek a hallgatók?

A lehető legkülönbözőbb területekről váltanak programozásra: tanult már nálunk bölcsész, jogász, sportoló, zenész, mérnök… Az sem kizárt, hogy valaki meglévő végzettségét szeretné kombinálni a programozással.

Next course starts on 1 April 2019.

Attention! The admission procedure and the admission interviews are conducted on a continuous basis. Empty slots are filled up on a regular basis. So if you want to make sure you get in, apply as early as possible!

Join and change your career!