Junior DEVELOPER COURSE

400+
employed graduates
25
graduated classes
90%
Placement rate

Why to change career to IT with us?

 • We will help you to find your first Junior Programmer job already during the course as well as after the course.
 • Our admission process is very selective. We believe that everybody can learn programming but only the most talented students are able to
  learn during four intensive months of our Junior Programmer Course.
 • The content of the course is always adjusted to the needs on our partner companies. Therefore, our students learn only what the labour market demands.

 • Not only we develop technical skills of our students, but we also focus on developing their soft skills such as communication, presentation skills, stress coping and team work.
By applying to the course, you do not commit to anything. It is only the first step of the admission process.

What is the profile of an ideal candidate?

 • is more than 18-years-old (the upper limit is not given)
 • speaks English at least on a communicative level
 • is motivated to learn something new
 • passes our admission process

  * maths is not our conditions ; )
Apply now


Our corporate partners in the Czech Republic

Basics

A képzés végére junior szintű programozói tudást szerzel, valamint sok-sok gyakorlatot valós projekteken és különböző technológiákban. Végzett hallgatóink az alábbi területeken helyezkednek el:
Backend
Frontend
Desktop
DevOps
Full-Stack
Mobile
Embedded
Data Science
Quality Assurance

MILYEN HOSSZÚ A PROGRAM?
A képzés teljes hossza nettó 4 hónap, plusz 2 hét szünet. (Heti 5 nap, napi 8 óra, hétfőtől péntekig)

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE?
A képzés időtartama alatt szinte mindet. :) Nem kertelünk: ha négy hónap alatt szoftverfejlesztővé szeretnél válni, akkor az komoly elköteleződést jelent. Az oktatás maga hétköznapokon reggel 9 és délután 6 óra között zajlik, viszont sokszor előfordul majd, hogy az iskolai munka otthoni előkészületeket kíván meg.

A képzés mentori keretrendszerű oktatási formában zajlik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csupán az órák 10 százaléka lesz klasszikus előadás, a többi mentorok által vezetett csoportmunka. A képzés teljes időtartama alatt feladatok megoldásával folyik majd a tanulás. Az első két hónapban bevezető, gyakorló jellegű feladatokkal dolgozik a csoport, az utolsó két hónapban pedig a partnercégektől kapott valós projektekből vett mintaprojekteken.


A képzés folyamán azonban nemcsak a kódolásra koncentrálunk, hanem nagy hangsúlyt fektetünk az olyan soft skillek fejlesztésére is, mint a kommunikációs és prezentációs készség, illetve az együttműködés, csapatjáték. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink könnyedén megállják a helyüket jövőbeni munkahelyükön, ezért két, teljes állásban erre dedikált szervezetpszichológus foglalkozik velük.

A kurzus teljes hossza alatt tréningeken és coaching alkalmakon vesznek részt, illetve péntekenként egyéni és csoportos prezentációk keretében számolnak be a mentoroknak és a partnereinknek az aktuálisan elsajátított tudásukról.

Képzéseink néhány havonta indulnak, neked pedig mindig az aktuálisan soron következőre van lehetőséged jelentkezni.

A következő kurzus indulása: 2018. május 7.
Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

Felvételi eredmények: pár nappal a felvételi utolsó lépcsője után, legkésőbb április 6-ig

A felvétel folyamatosan zajlik, tehát minél hamarabb jelentkezel, annál nagyobb esélyed van bekerülni! ;)

HOL LESZ AZ OKTATÁS?
1062 Budapest Andrássy út 66., 2. és 3. emelet

HÁNY FŐT VESZÜNK FEL?
Egy tanulócsoport létszáma 15-21 fő.
Egy kurzus alkalmával 3 csoportot indítunk.

A képzésben való részvételnek nincsen semmilyen klasszikus képzési előfeltétele. Az egyetlen dolog, ami nélkül biztosan nem tudunk felvenni, az az ANGOLTUDÁS.​

Miért fontos ez?

Azért, mert a képzés tananyagának nagy része angol nyelven érhető el, illetve péntekenként a demók/prezentációk is angol nyelven zajlanak. A nyelvvizsga nem kötelező.
Ami előnyt jelenthet a felvételinél, de nem kritérium: ha már van egy diplomád, legyen az bármilyenha már próbálkoztál önállóan kódolással, esetleg részt vettél valamilyen online kurzuson ... és fontos, hogy életkori határ nincs. :)

A képzés sikeres elvégzése után segítünk munkát találni. Az elhelyezkedésre nem vállalunk garanciát, de aggodalomra semmi ok: a nálunk végzettek 96%-a programozóként dolgozik! Jó, ha tudod: a partnercégeinknél ugyanazon a felvételi folyamaton mennek végig a hallgatóink, mint a bármely más iskolapadból érkező juniorok.

A Green Fox Academy által kiállított oklevelet, amely igazolja majd, hogy sikeresen megfeleltél a kurzus követelményeinek, és letetted a záróvizsgát. Fontos tudnod: a képzés nem államilag akkreditált, így nem állíthat ki akkreditált bizonyítványt. Ezen nem is tervezünk változtatni, mert az akkreditációs folyamat nem tenné lehetővé, hogy mindig a legfrissebb technológiákat taníthassuk nektek. Mi abban hiszünk, hogy a megszerzett tudás igazi értékét az mutatja, hogy legkiválóbb hallgatóink azonnali munkalehetőséghez juthatnak.

1. What skills will you acquire?

By the end of the course, you will have acquired junior-level software development skills on real-life projects and in various programming languages.

2. How long is the program?

The total length of the training is 4 months + 2 weeks of break.
(5 days a week, 8 hours a day, Monday through Friday)

3. When will the next course start and where?

Next course: 9 September 2019
Application deadline: 31 May 2019


The selection is continuous, so the earlier you apply the bigger the opportunity you have to get in the course.

The course will take place at our premises at Václavské náměstí 11, Prague 1.

4. How much of your time will it take?

Almost all your time during the course period. Seriously: if you want to become a software developer in 4 months, you need to make a serious commitment. The actual classroom work will start at 9 am and finish at 6 pm on workdays; however, you will often get homework to prepare for the next classroom session.

5. What is our methodology?

The course uses a flipped classroom teaching method, which means that only 10 percent of the classes will be traditional lectures and the rest will be group work, coordinated by mentors. Throughout the training, learning will be based on completing assignments. In the first two months, the group will work on introductory training exercises, while the last two months will be dedicated to sample projects compiled from real projects received from partner companies.
However, your training will not just focus on coding; developing soft skills such as communication, presentation, collaboration, and working in a team is equally as important.

It is important to us that our students find it easy to cope in their future job. This is why there are full-time dedicated organizational psychology experts among our staff. Students take part in training and coaching sessions throughout the entire course. Every Friday they have individual and team presentations to show the knowledge they acquired during the week to their mentors and partners.

6. What certification will you get at the end?

A certificate issued by Green Fox Academy verifying fulfillment of course criteria and passing the final exam.

Please note: The course is not a state-accredited education program and therefore cannot issue an accredited diploma. We are not planning to change this, because the accreditation process would not allow us to teach you the latest technologies. We believe that the true value of the skills acquired is shown in that our best students are hired right after graduation.

7. How many students are admitted to the program? Do I need to bring anything with me?

One class consists of maximum 20 students. Yes, you need to bring your own laptop (a very basic model is more than enough).

8. Milyen papírt kapsz a végén?

A Green Fox Academy által kiállított oklevelet, amely igazolja majd, hogy sikeresen megfeleltél a kurzus követelményeinek, és letetted a záróvizsgát. Fontos tudnod: a képzés nem államilag akkreditált, így nem állíthat ki akkreditált bizonyítványt. Ezen nem is tervezünk változtatni, mert az akkreditációs folyamat nem tenné lehetővé, hogy mindig a legfrissebb technológiákat taníthassuk nektek. Mi abban hiszünk, hogy a megszerzett tudás igazi értékét az mutatja, hogy legkiválóbb hallgatóink azonnali munkalehetőséghez juthatnak.

Syllabus

What is the structure of the course's syllabus?

You will learn the basics of web development in three modules during the program.

I. Preparatory module

This section will feature smaller practical tasks covering the basic tools, methodology, and principles of web development. You will also learn the basics of algorithm theory, which will serve as a foundation for later sections of the training. Online resources (Stack Overflow, Mozilla Developer Network, CodeAcademy, etc.), which you will continuously rely on in the latter stages of your learning and work, will also be introduced.

II. Orientation module

This section will teach you how to employ the tools introduced in the previous section in larger projects. You will learn the basics of modern web development by implementing real-life applications, as well as a number of programming technologies.

III. Project module

In this module, you will work in groups of 3 on full-stack projects compiled on the basis of real-life stacks and the working methods of sponsor companies. Joint activities will be conducted during the daily stand-up and the weekly demo sessions, as well as in a production (live) environment. You will be required to organise project work according to agile project management methodologies (Scrum, Kanban) to help you prepare for the expectations of real-life work environments.

Ok, but what exactly will I have learned by the end of the program?

Here is a list of things you will have learned by the end of the course.
(Attention: the list is extensive and you may find it overwhelming! ;))

Parancssor:
- Alapvető Unix parancsok: cat, touch, ls, tail, head, wc, grep
- Jogosultságok kezelése
- Programok és szkriptek futtatása
- Fájl műveletek
-Navigáció könyvtár struktúrákban
Git
- Commit
- Push / Pull
- Revert
-Clone
- Checkout
- Github
Editor
Developer Tools
- HTML / CSS inspection
- Network monitoring

Partnercégeink igényei alapján Javascriptben vagy Javaban.

Webprogramozás Javascriptben
- Frontend programozás
- DOM manipuláció
- AJAX, REST
- Csomagkezelés
- Backend Programozás: Node.js
- MySQL MongoDB

Webprogramozás Javaban
- Frontend programozás
- Bootstrap
- Templating
- REST
- Csomag kezelés
- Backend Programozás JSP-ben
- MySQL
- Spring

Frontend Framework-ök (a projekttől függően):
- Angular
- JS
- React, Redux

Backend Framework-ök (a projekttől függően):
- Spring
- Express
- Hapi
- Rails

- HTML elemek es attribútumok
- CSS selector-ok, specificity
- Szemantikus elemek
- SEO alapok, akadálymentesség
- Pozicionálás (elemtípusok, display, position, float, box model, flexbox, grid)
- ormázás (betűtípusok, színek, hátterek)
- Assetek (képek, videók, ikonok)
- Reszponzív design (media query, viewport)

Partnercégeink igényei alapján Pythonban vagy Javaban.
- Típusok
- Kifejezések
- Vezérlőszerkezetek
- Függvények
- Kollekciók
- Objektumok
- Kivételkezelés
- Könyvtárak
- Unit tesztelés

- HTTP/HTTPS protokoll
- DNS
- IP
- HTTP requests

- Algoritmuselmélet
- Clean Code
- Continuous integration
- Scrum
- Kanban

- Hosting (a projekttől függően)
       - Heroku
       - AWS
- Build folyamatok
- Logging

- Team message (Slack, Hipchat)
- Projektmenedzsment-eszközök (Trello, Jira...)

1. The basic tools for development

- Command line
- Basic Unix commands
- Permission handling
- Running programs and scripts
- Working with files
- Navigation in directories
- Git
- Commit
- Push / Pull
- Revert
- Clone
- Checkout
- Github
- Editor
- Developer Tools
- HTML / CSS inspection
- Network monitoring

2. Understanding the protocols and workflows of the web

- HTTP/HTTPS protocol
- DNS
- IP
- HTTP requests

3. Sitebuilding

- HTML elements and attributes
- CSS selectors, specificity
- Semantic elements, SEO basics, accessibility
- Positioning (element-types, display, position, float, box model)
- Formatting (fonts, colors, backgrounds)
- Assets (images, videos, icons)
- Responsive design (media queries, viewport)

4. Programming foundations 

(based on the preferences of our partner companies in terms of Python or Java)
- Types
- Expressions
- Control flow
- Functions
- Collections
- Objects
- Exceptions
- Libraries
- Unit testing

5. Web programming

(based on the stack preference of our partner companies in terms of Javascript or Java)

Web programming in Javascript
- Frontend programming
- DOM manipulation
- AJAX
- REST
- Package Management
- Backend Programming in Node.js
- SQL database
- MongoDB

Web programming in Java
- Frontend programming
- Bootstrap
- Templating
- REST
- Package Management
- Backend programming
- JSP
- MySQL
- Spring

6. Operations and environments

Hosting (depending on the project):
- Heroku
- AWS
- Build processes
- Logging

7. Application development

Frontend Frameworks (depending on the project):
- Angular
- React

Backend Frameworks (depending on the project):
- Spring
- Express
- Hapi
- Rails

8. Methodologies

- Algorithms
- Clean Code
- Continuous integration
- Scrum
- Kanban
- Object Oriented Design
- SOLID principles
- Design patterns

9. Communication tools

- Project management tool (Trello, Jira...)
- Team message (Slack, Hipchat)

Become a Junior Software developer

How does the admissions procedure work?

1. Step

If you are ready to change your life then submit your application! The first thing you will need is a CV.​
A few days after submitting your application, you will receive a task that will enable us to test your English language skills. The reason that this is important is because we use course materials written in English and students present in English every Friday.

2. Step

If you successfully meet the requirements of the first round then you will receive a test package that, among other things, helps us to evaluate your cognitive skills. All tests may be taken in your home, online and the overall time requirement is a maximum of 1.5 hours. No worries; your IT skills are not tested. ;)

3. Step

Shortly after you complete the test, we will inform you whether you have made it to the next round. If so, we will schedule a motivational interview.

4. Step

If the admission board unanimously passes you to the next round after the interview, there is only one step left: a 1.5 hour group simulation where we test applicants’ digital literacy.

5. Step

We will inform you about the result no later than 30 days before the course is scheduled to start. If you are among the best, we will then take care of the paperwork and look forward to meet you on the first day of the course. :)

If you are ready to change your life, submit your application!
The first thing you will need to do is to simply submit your CV.​

Within a few days, you will receive an invitation for a video interview or an interview in person. The interview part is focused on your English language and presentation skills. The video interview is an option when meeting in person is not possible in the upcoming days. It takes approximately 10 minutes in front of your web camera. All instructions will be sent to you via email. If you applied for a scholarship, you will also be asked to send a brief motivation letter that should explain why you requested the scholarship and why it should be granted to you.

The next step in the selection process is to complete an online cognitive test. All you need is a good internet connection, a computer, and a convenient place for concentration. All instructions will come in the email. The test itself takes up to 20 minutes.

After successfully passing the cognitive test, the applicant is invited to participate in a coding simulation.
Don't worry, the simulation is tailored for programming beginners. You will only need a well-charged laptop, stable internet connection, and good mood. ; ) Depending on the mentors' and applicants' availability, the simulation can be conducted during a personal meeting or via a remote session.

The last step is meeting in person. During the meeting, we will go together through the Junior Developer Course and Green Fox Academy as a whole. We might meet you individually or with other candidates. It depends on whether you already had a personal meeting with us during the second step of the admissions process as we make sure that we meet applicants at least once individually. The final decision about your admission will be announced to you within a few working days.

Tuition

How much does the course cost?

Post-paid

129 000 CZK

(+ VAT)

 • Following successful completion of the course, we will assist you in finding a job with a minimum gross salary of 35 000 CZK.
 • During the signing of your contract, you will pay a 10% deposit and the rest of the tuition can be paid in 18 installments.
 • The first installment is payable 3 months after the end of the course.
 • ATTENTION! We provide with a work placement guarantee only for the upcoming course. Meaning if you do not find a job in IT 6 months after the course, we will give you back 50 % of your tuition.

Choose this if you want to change your career but you do not have the resources.

Pre-paid

99 000 CZK

(+ VAT)

 • Following successful completion of the course, we will assist you in finding a job with a minimum gross salary of 35 000 CZK.
 • Payment plan consisting of 2 installments: 50% during the signing of the contract and 50% prior to the start of the course.
 • ATTENTION! We provide with a work placement guarantee only for the upcoming course. Meaning if you do not find a job in IT 6 months after the course, we will give you back 50 % of your tuition.

Choose this if you have the means to pay the tuition fee.

Without placement

149 000 CZK

(+ VAT)

 • Following successful completion of the course, we will not look for a job for you.
 • Payment plan consisting of 2 installments: 50% while signing the contract and 50% prior to the start of the course

Choose this if you have a company to work for after the training or you plan to go abroad to work without an intermediary.

I have a Question

We Ensure Your Career Change With Placement Guarantee

We are in strong cooperation with our hiring partners and we develop our syllabus based on their needs and that’s why we are sure that the knowledge you can obtain in Green Fox Academy is IT job-ready.
To guarantee this we go even further: if you can't find a job in IT within 6 months after successful graduation, we refund the 50% of your tuition fee (or forfeit it if you chose post-payment).
For your successful placement we need your efforts as well, because you will go through the same selection process as any other candidates for junior programmer positions. It means that we will expect you to participate in all interviews organized by us, as well as to actively search for and apply to jobs after your exclusivity period is over. Please find the rest of the conditions in the student contract.

Hogyan és milyen feltételekkel segítünk neked munkát találni?

8 surprising facts about the junior developer position

8 dolog, amit érdemes tudnod a szoftverfejlesztői munkáról

 • Ma Magyarországon több mint 10 ezer nyitott szoftverfejlesztői pozíció van.

 • Egy átlagos, belépő szintű fizetés a programozói szakmában nettó 200.000 és 350.000 Ft között alakul.

 • Egy 4-5 év fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakember fizetése nettó 400.000 és 600.000 Ft között mozog.

 • A hiedelmekkel ellentétben a szoftverfejlesztés kreatív és alkotó folyamat.

 • Már egészen a kezdő pozíciókban is nagy önállóság és alkotói tér jut a fejlesztőknek.

 • A fejlesztői közösség más szakmára nem feltételnül jellemző módon nagyon befogadó, és szívesen megosztják tudásukat másokkal.

 • A szoftverfejlesztői lét a mindennapokban nem magányos küzdelem az elemekkel, hanem igazi csapatmunka.

 • A magyar szoftverfejlesztők tudása igen elismert külföldön.

What is the first day like?

Our partners in Hungary

GY.I.K.

Ha valami nem egyértelmű számodra, fordulj hozzánk bizalommal, de összegyűjtöttük neked a leggyakoribb kérdéseket.

Ebben a szakmában nem szükséges papír az elhelyezkedéshez?

Tapasztalataink szerint abszolút nem, az számít, mit tudsz. Klisével megfogalmazva: nem az számít, honnan jössz, hanem hogy hova tartasz.:)

Mennyi elfoglaltságot jelent a képzés?

Egy hagyományos iskolához képest rövid időn belül nagyon sokat. A képzés teljes hossza 16 hét + 2x1 hét szünet, minden hétköznap reggel 9-től este 6-ig, amit otthoni készülés és gyakorlás követ. Nagyságrendileg heti 50-60 órával kell számolnod.

Milyen háttérrel érkeznek a hallgatók?

A lehető legkülönbözőbb területekről váltanak programozásra: tanult már nálunk bölcsész, jogász, sportoló, zenész, mérnök… Az sem kizárt, hogy valaki meglévő végzettségét szeretné kombinálni a programozással.

Graduation Cermony

Next Course: 9 September 2019
Application Deadline: 30 June 2019

Attention! The admissions process and the associated interviews are conducted on a continuous basis, and thus, empty slots are filled year-round. So if you want to make sure you get in, apply as early as possible!

Join and change your career!