Publikováno:
7. srpna 2018

Existuje něco, na co se ještě více vyplácí šetřit, než na byt?

Koupě bytu a auta, cestování. Mnozí z nás se snaží právě na tyto věci pravidelně šetřit. Na rodinné události, vzdělání, důchod si jen málo lidí tvoří rezervu. Nicméně podle nedávné studie, bude celoživotní sebevzdělání nepostradatelným faktorem, na který by měl každý šetřit.

Koupě bytu a auta, cestování. Mnozí z nás se snaží právě na tyto věci pravidelně šetřit. Na rodinné události, vzdělání, důchod si jen málo lidí tvoří rezervu.

,,Nicméně podle nedávné studie, bude celoživotní sebevzdělání nepostradatelným faktorem, na který by měl každý šetřit . ''' takto shrnula Green Fox Academy nejdůležitější poznatky..

Technologie se zrychlila na úroveň rychlosti světla, robotika a umělá inteligence mají takový dopad na ekonomiku, že trh práce bude vyžadovat v budoucnu kromě našich dosavadních schopností i mnoho dalšího. Odborníci, kteří nedisponují přidanou hodnotou, budou ve stále více oblastech nahrazováni stále levnějšími roboty. Velkou otázkou pro budoucnost tedy je, v jakém poměru budou tvořena nová pracovní místa pro lidi a pro roboty? K tomu, aby byl člověk ve výhodnější pozici, je nutné soustavné celoživotní vzdělávání. Co to ale znamená v praxi? Na jedné straně to může znamenat získání další profese a rozvíjení určitých dovedností vedle stávající profese. Odborníci tvrdí, že většinu práce, která vyžaduje zpracování velkého množství dat, jako je lékařská diagnostika, marketing, obchodní analýza, financování nebo právní podpora, budou pravděpodobně provádět roboti. Dopad automatizace v oboru informatiky má dlouhodobě nepříznivý vliv na takové činnosti, které obsahují administrativní a procesní úkoly (například střední management, právní podpora, lidské zdroje) a složky soustředěné výhradně na práci daty (například maloobchod, marketing, lékařská diagnostika). Sektor služeb bude tudíž zaměstnávat mnohem více lidí než v současnosti.

Volkswagen, jeden z největších výrobců automobilů, chce propustit 53 000 zaměstnanců ve svých pobočkách po celém světě. Zároveň společnost najala v Německu 5 000 softwarových inženýrů pro vývoj elektromotorů.

Na odhodlání výrobců automobilů a domácí politické scény ukazuje to, že v příštích několika letech bude v Maďarsku vytvořena obří testovací dráha pro autonomní vozidla. Mimochodem v Budapešti už proběhly testy autonomních vozidel. Technologie je nám tak blíž, než bychom si mysleli.

Z horníka těžařem kryptoměny

Ve Spojených státech ve státě Kentucky školí horníky na programátory, neboť budoucnost nízko kvalifikovaných a stárnoucích pracovníků je nejvíce zasažena v rámci regionálního trhu práce, který prochází nesmírným technickým rozvojem a inovací. Ve zprávě Human Capital Trends (o vývoji lidského kapitálu) z roku 2017 dospěla společnost Deloitte k závěru, že umělá inteligence nevylučuje pracovní místa, ale v podstatě eliminuje základní, časově náročné úkoly těchto pracovních míst a vytváří tak nové typy pracovních míst.

Tvůrci studie na základě nejnovějších tendencí náboru pracovních sil vypozorovali, že se dnes zaměstnavatelé po celém světě čím dál méně zaměřují na vzdělání uchazečů v tradičním slova smyslu.  Předpoklady pro nově vytvořená pracovní místa nemusí obsahovat univerzitní diplom, neboť potřebné schopnosti a praxe jsou dosažitelné mnohdy jinými způsoby než vysokoškolským studiem.

Obecně se dá říci, že během procesu přijímání zaměstnanců je dnes mnohem více důležitější kombinace osobnosti, intelektuální zvídavosti a schopností. Tyto kritéria dávají spolehlivější informace o potenciálu zaměstnance ve firmě než školní vzdělání a dosavadní zkušenosti.

Kromě toho se pravděpodobně změní formy zaměstnávání. Zvláště kvůli přísnému pracovnímu právu Evropské unie se pravidelné a kancelářské práce na plný úvazek stávají stále více zatěžujícími pro mnohé podniky. Tzv. on-demand služby jsou již dávno běžnou praxí v určitých průmyslových odvětvích a profesích. Očekává se, že se stanou více populární v oborech špičkových technologiích a dalších oblastech, neboť zaměstnanci i zaměstnavatelé se stále více zaměřují na flexibilní dohody. Vedle toho zaměstnavatelé poskytují stále větší časový prostor na tréninky, workshopy a rychlé kurzy svých zaměstnanců. Studie zdůrazňuje, že lidstvo potřebuje pro řešení nejtěžších výzev spojených algoritmy vysoce výkonných systémů technologické pracovní síly a stroje. Od doby, kdy první počítačový systém Deep Blue porazil Garry Kasparova v šachu, víme, že počítače opravdu mohou porazit lidi na jednotlivých polích analytiky a strategie. Vypadá to, že závazek k celoživotnímu vzdělávání se jeví jako nevyhnutelná schopnost přežít jak před tak i po vysokoškolském vzdělávání. Dobrovolné, informativní školení, často ve formě online kurzů pro širokou veřejnost, nabízejí kvalitnější zaměstnatelnost pro masy lidí po celém světě. Tyto kurzy jsou nesmírně obsáhlé, flexibilní a interaktivní. Nastupující generace se čím dál více opírá o telekomunikační technologie a počítače, toto technologiemi protkané prostředí bezpochyby ovlivňuje u dětí okruh zájmu a výběr budoucí kariéry.

Již ve velmi mladém věku může někdo mít dlouholeté zkušenosti v oblasti moderních technologií jako je kódování a programování.

Kognitivní schopnosti, kritické myšlení, selský rozum, intelektuální zvídavost a společenská zodpovědnost představují jen pár vlastností na dlouhém seznamu požadavků pro budoucí pracovníky, které dostávají čím dál větší důraz. Dobře vybavený personál budoucnosti kromě nejdůležitějších technických dovedností bude také známý svou ochotou se učit. Jelikož stroje přejímají stále více rutinních, úkolových procesů, lidé z masa a kostí musí rozvinout takové formy chování, kterých počítače nejsou schopny. Empatie, posuzování v kontextu, kulturní cit a inovace stojí v centru těchto osobních vlastností, které budou klíčové pro úspěch v každém pracovním prostředí.

Článek byl zveřejněn v maďarském Forbes v říjnu 2017 a můžete si ho přečíst v orignální verzi zde.


Nejbližší kurz: od 1. dubna 2019
Následující kurz: od září 2019
Uzávěrka přihlášek do podzimního kurzu: 31. května 2019


Upozornění!
Přijímací řízení a přijímací pohovory probíhají průběžně. Volná místa se průběžně zaplňují. Chcete-li tedy mít jistotu, že se do kurzu dostanete, přihlaste se co nejdříve!

Pokračuj a změň svou kariéru!