Publikováno:
20. února 2019

MENTORING je forma výuky založená na důvěře

Zatímco do školních tříd pronikají netradiční učební metody jen velmi pomalu, na moderní formy výuky se klade v Grenn Fox Academy důraz už od první lekce. Nejde ale o žádné futuristické nebo mysteriózní pokusy na programátorech, s nadsázkou se dá říct, že mentoring je starý jako lidstvo samo.

Jedná se totiž o podobný způsob osvojování si dovedností, jaký po věky funguje například mezi rodiči a jejich potomky. Z odborného hlediska je mentoring definován jako proces, ve kterém vzdělávání a rozvoj osoby, nazývané mentee, usnadňuje následování příkladu a zkušeností druhé osoby, nazývané mentor. Ze slavných osobností je možné jako příklad uvést vztah Alexandra Velikého a Aristotela nebo třeba Maria Lemieuxe a Jaromíra Jágra.

Žádné poučování, ale podpora

Mentor bývá nejčastěji vzdělaný, schopný a úspěšný pracovník v oboru, který může na základě svých předchozích zkušeností poskytnout menteemu znalosti, praktické rady a podporu. Mezi zkušenějším mentorem a méně zkušeným „chráněncem“ pak vzniká individuální vztah, v němž jsou předávány i tzv. měkké dovednosti. Mentor je vlastně takový profesionál, jehož mentee přirozeně následuje. V žádném případě ale nejde o jednostranný vztah. Od osoby mentora se očekává, že umí naslouchat, věnuje menteemu svůj čas a úsilí a povede ho tak, aby dosáhl stanoveného cíle, protože jeho úspěch stojí na prvním místě.

Ne každý odborník je také dobrý učitel, proto by kvalitní mentor měl umět efektivně učit druhé, přizpůsobit styl a rychlost výuky schopnostem menteeho. Mentor v žádném případě nepůsobí jako „všeználek“, sám by si měl neustále doplňovat znalosti a díky podnětům svých chráněnců si může idále rozšiřovat obzory a rozvíjet své dovednosti. Jakýmsi pomyslným vrcholem je pak upřímný a důvěryhodný vztah mezi mentorem a menteem. Oba vědí, čeho chtějí nebo mají dosáhnout, a oba tomu jdou svým aktivním přístupem naproti. Výzkumy prokázaly, že mentoring je pak mnohem efektivnější než klasické formy výuky.  

První písemná zmínka o mentoringu pochází z Homérovy Odyssey vytvořené před téměř třemi tisíci lety. MENTOR byl podle této pověsti opatrovatelem a rádcem syna Odyssea Télemacha, jež ho vychovával, vedl a podporoval po dobu, kdy byl Odysseus ve válce.

Jak využít vztahu s mentorem

PTEJTE SE. Měli byste mít hlad se něco nového dozvědět a naučit. Nebojte se zeptat, jak třeba danou výzvu řešil mentor během své kariéry nebo jakých chyb se vyvarovat. Na dobrou otázku existuje vždy dobrá odpověď.

POŽÁDEJTE O RADU. Pokud se vám zdá nějaký problém neřešitelný, mentor vám může na podobných příkladech ukázat cestu. Nechte si vysvětlit kroky, které vedli k řešení problému, včetně souvisejících myšlenkových procesů.

RESPEKTUJTE. Vzájemný respekt mezi osobou mentora a menteeho dělá z vašeho vztahu něco výjimečného. Mentor většinou bude vycházet vstříc vašim potřebám, poskytne vám i mail nebo telefon, není však dobré toho zneužívat a zasypávat jeho schránku dotazy několikrát denně.  

DŮVĚŘUJTE. Mentor je tu pro vás, má stejný zájem jako vy, abyste dosáhli úspěchu. Nebojte se mu říct, co od vašeho vztahu očekáváte. Mluvte s ním o oblastech, ve kterých cítíte, že potřebujete zdokonalit.

NESOUHLASTE. Není nutné vždy se vším souhlasit, můžete polemizovat nebo zkusit najít jiné řešení. Klidně přitom vyvolejte obecnou diskusi, výuku okoření zdravým jiskřením a osvěží mysl.  

INSPIRUJTE SE PŘÍBĚHY. Nechte mentora vyprávět, co sám zažil. Detaily a osobní prvek, který do příběhů mentor ze svých zkušeností vkládá, pomáhají při inspiraci a často umožní se na danou problematiku podívat i z jiného úhlu.

VNÍMEJTE. Buďte upřímní. Nebojte se mentora zeptat na jeho názor, jak si stojíte. Mentor je ta nejlepší osoba, která vám může dát zpětnou vazbu. Smiřte se s tím, že je neustále nutné na sobě pracovat a zdokonalovat své programátorské dovednosti.

NEOBÁVEJTE SE KONTRASTU. Váš mentor může být jiného pohlaví než vy, vypadat a myslet jinak a může být klidně mladší. Nemusí to být váš klon nebo nejlepší přítel. V té rozmanitosti je ale právě jakási krása, která vám může otevřít zamčené dveře a rozšířit si obzory.  

ZÍSKEJTE MĚKKÉ DOVEDNOSTI. Už samotná spolupráce s mentorem postavená na zdravých základech vám pomáhá budovat dovednosti, které mohou být zásadní výhodou v další kariéře. Jde například o týmovou spolupráci, přístup k řešení problémů nebo komunikativnost.

NEHLEDEJTE TITULY. Nejlepší mentor není ten, který má nejvíc titulů nebo let odborné praxe. Dobrý mentor se sám nechává mentovat někým zkušenějším, aby si udržel přehled v oboru a zlepšil svédovednosti. Nejlepší mentor má znalosti a zkušenosti, které vám nejlépe pomohouna vaší osobní cestě.

ZS

Příští kurzy na plný úvazek: 31. srpna 2020
Uzávěrka přihlášek: 14. června 2020

Příští online kurz na zkrácený úvazek: 7. července 2020
Uzávěrka přihlášek: 14. června 2020

Upozornění!
Přijímací řízení a přijímací pohovory probíhají průběžně. Volná místa se postupně zaplňují. Chceš-li tedy mít jistotu, že se do kurzu dostaneš, přihlas se co nejdříve!

Pokračuj a nauč se nejžádanější dovednosti současnosti!

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR