Publikováno:
12. listopadu 2018

Teach me and START me UP!

Nauč mě programovat a nakopni mě! To je vize dneška. Technologické startupy patří k nejrychlejší a nejefektivnější formě, jak na(re)startovat svou profesní i podnikatelskou kariéru. Na začátku stojí originální nápad, odhodlání a parta šikovných kolegů, na konci startovací dráhy potřebný investor.

Příklady táhnou. Česko-americká společnost STRV se řadí podle analýzy Financial Times mezi nejrychleji rostoucí evropské startupy. Na začátku přitom byla jen parta čtyř spolužáků, kteří vyvinuli menší aplikaci pro český trh. Dnes kromě vlastních produktů vyvíjí STRV aplikace pro takové giganty jako Google, Microsoft nebo Tinder a současně společnost investuje do dalších zajímavých startupů. Své rozlehlé designové kanceláře otevřela firma vedle centra Prahy také v Brně. Jak si v STRV váží a zároveň důvěřují svým technologickým talentům, potvrzuje mimo jiné i fakt, že v kancelářích je volně přístupný kulečník, vířivka a dokonce i výčep s pivem. Za loňský rok dosáhla firma tržeb přes 200 mil. Kč a dostala se po expanzi na americký trh poprvé do zisku.

Začíná to nápadem

Samozřejmě příklad SRTV stejně jako Kiwi (celosvětově oblíbený vyhledávač letenek) je v českém měřítku jedinečný. Existuje však celá řada menších a úspěšných projektů, které se na trhu etablovaly a později dokázaly generovat zisk. A jsme u toho. Cesta k úspěchu začíná neotřelým nápadem, který inovativně řeší nějaký problém nebo objevil mezeru na trhu, a přitom má potenciál se v blízké budoucnosti zpeněžit. Oproti klasickému způsobu podnikání se startup odlišuje v několika dalších aspektech. V počátcích podnikání se opírá především o své zakladatele, rychle se rozvíjí, ale pro svůj další růst nebo uvedení na trh potřebuje investici.

Jak přesvědčit investora

Startupy patří z pohledu investora mezi poměrně rizikové formy investice. Nemělo by proto překvapit, že existují určitá pravidla jak, kdy a od koho je možné potřebné finance „požadovat“. Zjednodušeně se dá říci, že čím víc je startup rozvinutý a čím větší již generuje tržby, tím snáze a rychleji lze investici získat. V první fázi, kdy zatím nosíte v hlavě jen nápad s určitým potenciálem, těžko přesvědčíte jiné investory než ty z řad rodiny a přátel. Jiná situace nastává ve chvíli, když už máte produkt hotový a chystáte se ho uvést na trh. Podobné je to v případě, kdy hodláte rozšířit portfolio nebo proniknout na další trhy. Vždy si však musíte předem ujasnit, o jakou částku požádáte a co za ní můžete potenciálnímu investorovi nabídnout. Velký důraz se klade na prezentaci. Šance oslovit se nemusí opakovat. Americký investor vám většinou dá jen pár minut, abyste ho zaujali, ale zase můžete očekávat větší objem prostředků. Pod podmínkou, že do puntíku splníte své sliby.  

Inkubátory a akcelerátory

Pokud se drze neodvážíte rovnou zaklepat na „dveře“ potenciálního investora s rizikem, že vás okamžitě vyrazí, jsou tu další možnosti. Startup akcelerátor je společnost, která pomáhá novým podnikatelským subjektům s jejich „akcelerací“ – vývojem a růstem. Často bývá zřizována i státními úřady a následně přidružená ke škole. Například projekt CzechAccelerator agentury CzechInvest vysílá vybrané české startupy do známých zahraničních inkubátorů v Silicon Valley, New Yorku a Singapuru. Zástupci startupů zde mají možnost zdokonalovat své dovednosti a „osahat“ si místní trh.  CzechAcceleratorem úspěšně prošla i zmiňovaná společnost STRV. Získat potřebné zdroje je v neposlední řadě možné i čím dál oblíbenější formou crowdfundingu, tedy skupinovou formou financování. Ta se však nehodí na všechny produkty nebo služby.

Jednorožci nejen ze Silicon Valley

Na závěr trochu toho snění. Radost z práce programátora,který se podílí na vývoji něčeho působivého a inovativního je samozřejmě na prvním místě, ale… Co takhle proniknout mezi elitu, tedy mezi „unicorns“ (česky„jednorožci“)? Jedná se o startupy ohodnocené minimálně jednou miliardou amerických dolarů. V srpnu 2018 jich bylo registrováno na celém světě 260, přitom jenom letos se jich do zvláštního „unicorn“ klubu připojilo už dalších 53. Nejvíce společností se zabývá vývojem internetového softwaru (15 %), elektronickým obchodem (14 %) a finančními technologiemi (12 %). Za nejhodnotnější „startup“ na světě je považován Uber, následují  Meituan Dianping, Airbnb a SpaceX. Nejvíce jednorožců (47 %) pochází z USA, na druhém místě (30 %) se celkem překvapivě umístila ambiciózní Čína. Na zbytek světa připadá pouhých 23 %. Jak vidno, Evropa má co dohánět…  

ZS

Zelená pro všechny s motivací.