Další kurz: 1. července 2018. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2018
Výběr probíhá průběžně, čím dřív se tedy přihlásíte, tím větší je šance, že se do kurzu dostanete.

Další kurz: 1. dubna 2019

Výběr probíhá průběžně, čím dřív se tedy přihlásíte, tím větší je šance, že se do kurzu dostanete.

Přijímací řízení je ZDARMA. Odesláním přihlášky dokončíte první kolo pětikolového výběrového řízení. Až po ÚSPĚŠNÉM dokončení přijímacího procesu je čas na to se rozhodnout, zda jste připraveni změnit svou kariéru.

přihláška