Kariérní kompas

Zjisti, jaký typ vývoje a která specializace ti sedí
KVÍZ
Přemýšlíš nad kariérou v IT, ale váháš nad typem vývoje a konkrétní specializací? Vybrat si není zrovna jednoduché, protože jich existuje hned několik. K tomu, aby ses rozhodl/a správně, ti pomůže následující kariérní kompas, kvíz i příklady našich absolventů.

Typy vývoje

Code

Umožní ti naprogramovat si věci od A do Z a zároveň si můžeš vybrat, čemu se budeš chtít přesně věnovat (back-endu, full-stacku, datovému inženýrství, či DevOps). Navíc si můžeš vybrat platformy, které umožňují jednodušší a rychlejší vývoj (Salesforce, ServiceNow).

Code se u nás můžeš naučit v rámci kurzu Junior programátora a to v online
i prezenční formě. Studium trvá buď
4,5 nebo 10 měsíců (záleží na zvolené intenzitě).

No-code

Jde o vytváření aplikací pomocí grafického rozhraní. Díky němu se můžeš prosadit v IT i bez znalosti kódu. Salesforce specialisti patří mezi 10 nejrychleji rostoucích pracovních pozic na LinkedInu.

No-code se u nás můžeš naučit v rámci kurzu Salesforce specialisty, který probíhá online a trvá 6,5 měsíce.
Vyplň náš kvíz a hned budeš vědět, pro co máš předpoklady.
KVÍZ

Back-end vývojář/ka

Čemu se back-end vývojář/ka věnuje?

V případě back-endu se jedná o vývoj kódu na straně serveru (tzn. vše, co se děje na serveru): správa databází, příjem internetové komunikace atd. Jde o tu část vývoje webové stránky, kde se zpracovávají data, tj. část, která není vidět na monitoru, ale běží na pozadí. Nějaká forma back-endu existuje téměř všude – ve webové či mobilní aplikaci. Ovšem najdou se i výjimky. K nim patří například kalkulačka v mobilu nebo hra, kde hráč hraje sám.

Bez čeho se neobejdeš?

Back-end slouží mnoha uživatelům, takže je nutné dobré zabezpečení správy a ukládání dat.

Je přesně pro tebe…

Pokud nepotřebujete dělat práci, jejíž výsledky jsou hned vidět na obrazovce uživatele, a milujete-li abstraktní úkoly.

Příklad z praxe

Díky back-endu jste schopni se zaregistrovat na sociální síť, přihlásit se, vyhledávat v seznamu přátel, prohlížet si jejich fotky a chatovat s nimi. Stojí na pozadí jakékoliv interakce, která se objeví někomu jinému na monitoru nebo ji provede někdo jiný, a vy ji chcete vidět nebo k ní přistupovat na jiném počítači.

Věděl/a jsi, že?

V této oblasti uplatníte dobré logické a algoritmické myšlení.

I když se často říká, že právě back-end developeři jsou chytřejší než jiní programátoři, není to pravda.

Jak se u nás můžeš back-end naučit?

Back-end učíme v rámci kurzu Junior programátora a to jak v Super intenzivní variantě kurzu (prezenčně v Praze či online odkudkoliv), tak ve variantě kurzu Při zaměstnání (online odkudkoliv).

DevOps vývojář/ka

Čemu se DevOps vývojář/ka věnuje?

V oblasti webových aplikací se zaměřuje na provoz serverů, kterých aplikace využívají poměrně hodně. Proto je potřeba vytvořit programy, které vše zautomatizují. Díky tomu se budou rychleji spouštět a data se budou snáze přenášet a monitorovat.

Bez čeho se neobejdeš?

Jako DevOps specialista musíš vědět, jak celý systém funguje. Tedy na jakém hardwaru kód běží, jaké jsou výhody či nevýhody daného vybavení i to jak jsou jednotlivé softwarové moduly propojeny. Pokud někde něco nebude fungovat, budeš to ty, kdo bude problém řešit.

Je přesně pro tebe…

Jestliže děláš rád/a věci jinak! Pokud nejsi houslista, ale chceš coby dirigent řídit celý orchestr, je DevOps přesně pro tebe. Není pravda, že by byl méně kreativní. Je dokonce složitější a abstraktnější než back-end. Jsi-li trochu geek, tak v tomhle případě to rozhodně není na škodu.

Příklad z praxe

Když na své oblíbené sociálních síti uvidíš, že byla spuštěna její nová verze, která vypadá nebo funguje trochu jinak, můžeš si být jist/a, že se na obrazovku dostala prostřednictvím DevOps procesů.

Věděl/a jsi, že?

DevOps specialisté nejsou jen dirigenti, ale fungují také jako strážci? Jsou to oni, kdo obvykle jako první odhalí útoky hackerů.

Jak se u nás můžeš DevOps naučit?

DevOps učíme v rámci kurzu Junior programátora a v online Super intenzivní variantě kurzu.

Full-stack vývojář/ka

Čemu se full-stack vývojář/ka věnuje?

Full-stack je mix back-endu a front-endu. Obvykle se mu věnuje programátor, který v hloubi duše preferuje jednu oblast, ale se svými znalostmi si poradí v obou. A také ví, co oba endy potřebují. V projektových týmech takový člověk často dělá prostředníka mezi back-endisty a front-endisty.

Bez čeho se neobejdeš?

Musíš mít vhled do obou oblastí (back-endu i front-endu) a musíš znát celý proces vývoje. Tedy musíš být „použitelný“ na obou koncích.

Je přesně pro tebe…

Pokud tě zajímají obě oblasti a nechceš se zaměřit pouze na jednu. A chceš-li řešit komplexní procesy a mít vhled do celé webové aplikace, ne pouze do určité technické oblasti.

Příklad z praxe

Full-stack je typický spíše pro malé firmy, kde je málo vývojářů. Zároveň jde o dobré zaměření, chceš-li pracovat na tvorbě malých webů jako freelancer. V případě větších projektů pak počítej s pozicí spojky, kde uplatníš své full-stack znalosti.

Věděl/a jsi, že?

Tato oblast i pojmenování je v poslední době velmi populární a téměř se stalo módním slovem.

I když budeš full-stack developer, vždy se ti bude líbit jeden end víc.

Trendem současné doby je posun back-endu i front-endu směrem k full-stacku.

Jak se u nás můžeš full-stack naučit?

Full-stack učíme v rámci kurzu Junior programátora a to jak v Super intenzivní variantě kurzu (online odkudkoliv), tak ve variantě kurzu Při zaměstnání (online).

Datový inženýr/ka

barnabáš, datový inženýr

Čemu se datový inženýr/ka věnuje?

Tento 'druh' programátora se specializuje na data. Čte je, přesouvá a zpracovává. Vytahuje je z databází a dává jim snadno zpracovatelnou a pochopitelnou podobu. Má v malíčku nástroje pro Big Data a vizualizaci dat.

Bez čeho se neobejdeš?

Budeš se muset naučit pracovat s různými typy databází. Využívat přitom budeš nejrůznější metody pro získávání dat, díky nimž ze systémů 'vydolujete' informace, které následně mohou být využity pro analýzy.

Je přesně pro tebe…

Pokud máš slabost pro data a fascinují tě tabulky v Excelu nebo databáze v Accessu. Tato specializace je však vhodná i pro příznivce automatizace.

Příklad z praxe

Velká maloobchodní společnost provozuje čtyři internetové e-shopy s různým zbožím. Jeden se specializuje na prodej knih, druhý na elektroniku, třetí na čaje a poslední na kuchyňské potřeby. Vedení firmy se rozhodne, že chce vytvářet výkazy, které budou obsahovat údaje ze všech jejich databází i fakturačního systému. Úkolem datového inženýra je zautomatizovat sběr těchto dat.

Věděl/a jsi, že?

Boom internetu s sebou nese obrovské množství dat a firmy, které s nimi umí dobře pracovat, získávají obrovský náskok před konkurencí. Jsou to právě datoví inženýři spolu s datovými vědci a analytiky, kteří tato data proměňují na zisk. To je důvod, proč poptávka po nich na trhu práce neustále roste. 

Právě datoví inženýři jsou na počátku celého procesu. To oni připravují a automatizují data, která následně vědci a analytici zpracovávají.

Jak se u nás můžeš datové inženýrství naučit?

 Datové inženýrství učíme v rámci kurzu Junior programátora a to v online Super intenzivní variantě kurzu.

Vývojář/ka na platformách Salesforce nebo ServiceNow

Čemu se vývojář/ka na platformách Salesforce/ServiceNow věnuje?

Toto odvětví vývoje softwaru je o rozšiřování platformy (např. ServiceNow nebo Salesforce) pomocí vlastních produktů, včetně integrace platformy se stávajícími procesy a systémy.

Bez čeho se neobejdeš?

Musíš mít znalosti komplexního systému. Budeš jednat s klienty, kde využiješ své soft skills. Ty jsou sice důležité pro každého software developera, ale v této specializaci jsou klíčové. Musíš efektivně a správně komunikovat s ostatními lidmi, kteří jsou také zapojení do daného projektu.

Je přesně pro tebe…

Pokud se zajímáš o podnikové procesy, např. IT, HR, finance, logistiku atd.

Pokud tě zajímá „surový“ kód, ale je pro tebe také důležité vidět a rozumět obchodním procesům, pak je tato oblast pro tebe tou pravou.

Příklad z praxe

HR proces větší společnosti se skládá z více kroků – náboru, výběru, školení atd., což se často řeší v Excelu a jde o velmi zdlouhavý proces. Vývojář ServiceNow obvykle pracuje na takových projektech, kde je třeba individuálně rozšířit možnosti platformy a integrovat je do stávajících systémů společnosti.

Věděl/a jsi, že?

Tato oblast se v posledních letech dynamicky rozvíjí.

Všechny prognózy se shodují na tom, že tento trend bude určovat vývoj softwaru i v dalším období.

Jak se u nás můžeš vývoj na platformách Salesforce
nebo ServiceNow naučit?

Vývoj na platformách Salesforce nebo ServiceNow učíme v rámci kurzu Junior programátora a to v online Super intenzivní variantě kurzu.

Salesforce specialista/ka

(no-code)

Amanda, Salesforce konzultantka

Čemu se Salesforce specialista věnuje?

Je zodpovědný za "udržování softwaru Salesforce při životě". Dle přání zákazníků či uživatelů implementuje různá nastavení a přidává automatizace, aniž by musel využít programování.

Bez čeho se neobejdeš?

Budeš se muset naučit, jak systém a software Salesforce funguje. Základem je spolupráce s ostatními členy týmu – vývojáři, administrátory a specialisty. Společně budete řešit složitější úkoly. Pokud chceš být úspěšný/á, je alfou i omegou dobrá komunikace.

Je přesně pro tebe…

Pokud se chceš prosadit v IT, ale kódování ti nic neříká.

Příklad z praxe

Osoby uložené v systému (databázi) mají dostávat blahopřání k narozeninám a svátkům. Právě administrátor Salesforce pomocí přidání automatizace zajistí, aby emaily odcházely a příjemci byli vždy v jejich den D potěšeni.

Nebo byla vydána nová verze systému Salesforce s řadou změn, které se týkají konkrétní firmy. Úkolem administrátora je, aby řídil zavádění změn. Musí se domluvit se správnými osobami v podniku, změny otestovat a postupně novou verzi systému implementovat.

Věděl/a jsi, že?

Díky postupující automatizaci vzniká v IT stále více pracovních míst, která nevyžadují znalosti programování.

Jak se u nás můžeš Salesforce poradenství naučit?

Salesforce poradenství učíme v rámci kurzu Salesforce specialista a to v online podobě. Kurz trvá jen 2 měsíce a zabere 50-60 hodin týdně.

Jaká IT specializace se k tobě hodí?

Loading...

Získej specializační slevu

Pokud necháš volbu své specializace na nás, získáš nejen slevu 10 000 Kč, ale také budeš mít jistotu,
že se budeš učit přesně ty dovednosti, o které mají naši firemní partneři největší zájem. Úzce s nimi spolupracujeme na vytváření obsahu kurzu i kariérních cest, proto si můžeme být jisti, že učíme ty technologie, o které firmy stojí. 
Naším společným cílem je, abys získal/a práci co nejdříve po ukončení kurzu.

Sleva platí pro Online Super intenzivní kurz.
 Eventree
AutTalk
Ceskomoravská
CitySpy
D&O consulting
Feel Good Company
IN-SPIRO
Informuji
Kiwi
Kudyznudy
M.arter
Nestle
Prague Monitor
Prague TV
ReactiveExp
StartupJobs
jooble
ČMAPM