REKVALIFIKAční KURZ na JUNIOR PROGRAMÁTORa

520+
ZAMĚSTNANÝCH absolventů
29
ukončených kurzů
100 %
Garance pracovního umístění


Proč se přeškolit právě u nás?

Metoda Green Fox Academy

 • Poskytujeme 100% garanci pracovního umístění po absolvování kurzu. Pokud se tak nestane, vrátíme vám celé školné zpátky.
 • Naše výběrové řízení je velice selektivní. Věříme, že každý se může naučit programovat, ovšem jen velmi talentovaní jedinci, kteří výběrovým řízením projdou, jsou schopni naučit se programovat během našeho čtyřměsíčního intenzivního kurzu.
 • Obsah kurzu neustále aktualizujeme a přizpůsobujeme nárokům našich firemních partnerů. Naši studenti se tak učí jen to, na co je opravdu poptávka na pracovním trhu.
 • Rozvíjíme nejen technické, ale i měkké dovednosti našich studentů. To znamená komunikační a prezentační dovednosti, zvládání stresu a týmovou spolupráci.
Přihláškou do kurzu se k ničemu nezavazujete.
Jedná se pouze o první krok výběrového řízení.

Příběhy našich studentů

HRista šel do IT. Viděl, jak se o IŤáky firmy perou.

Přečíst

Ze stratéga programátorem, to je příběh Honzy.

Přečíst
Další příběhy
Nebo si můžete přečíst naše hodnocení a zmínky v tisku.

Jaký je profil ideálního kandidáta?

 • Je starší 18 let (vrchní věková hranice není dána)
 • Hovoří angličtinou alespoň na komunikativní úrovni
 • Je motivován naučit se něco nového
 • Projde naším výběrovým řízením

  * matematika není podmínkou ;)
Přihlásit se

Naši partneři

Prezentace studentů před firmami

Obecné informace

1. Jaké dovednosti můžete získat?

Během kurzu si osvojíte dovednosti softwarového vývojáře na juniorské úrovni v různých programovacích jazycích za pomoci reálných projektů.

2. Jak dlouho program trvá?

Celková délka výcviku je 4 měsíce + 3 týdenní přestávky.
(5 dní v týdnu, 8 hodin denně, od pondělí do pátku)

3. Kdy začíná další kurz a proč se přihlásit co nejdříve?

Další kurz: 2. března 2020

Výběr probíhá průběžně, čím dřív se tedy přihlásíte, tím větší je šance, že se do kurzu dostanete.

Zároveň pokud projdete výběrovým řízením a rozhodnete se kurz studovat, budete muset opustit své současné zaměstnání, neboť kurz zabere min. 9 hodin čistého času denně. Proto čím dříve se přihlásíte a zjistíte výsledky výběrového řízení, tím více času budete mít na to se pro změnu kariéry rozhodnout.

4. Kolik času kurz zabere?

V průběhu kurzu téměř všechen váš čas. Skutečně: chcete-li se stát softwarovým vývojářem za 4 měsíce, musíte přijmout vážně míněný závazek. Samotná práce v učebně začíná každý pracovní den týdnu v 9:00 ráno a končí v 18:00 večer. Často však ještě dostanete domácí úkol, který budete muset vypracovat do následující lekce.

5. Jakou metodiku používáme?

Kurz využívá výukový formát založený na mentoringu. V podstatě to znamená, že pouze 10 % výuky představují tradiční lekce, zbytek je skupinová práce koordinovaná ze strany mentorů. Studium během výcviku probíhá formou plnění zadaných úkolů. V prvních dvou měsících skupina pracuje na úvodních cvičeních a zbylé dva měsíce se věnujeme ukázkovým projektům, sestaveným ze skutečných projektů, které máme k dispozici od partnerských společností.

Vaše studium však nebude jen o psaní kódů; stejně důležitý je rozvoj měkkých dovedností, jako jsou komunikace, prezentace, spolupráce a týmová práce.

Je pro nás důležité, aby naši studenti svou budoucí práci snadno zvládli. V našem týmu proto máme odborníky, kteří se věnují organizační psychologii a pracují pro nás na plný úvazek. Studenti se v průběhu celého kurzu účastní školení a koučovacích sezení. Každý pátek se konají individuální a týmové prezentace, ve kterých studenti mentorům a partnerům předvedou znalosti získané v průběhu týdne.

6. Jaké certifikáty získáte po ukončení kurzu?

Certifikát vydaný společností Green Fox Academy, který dokládá splnění podmínek kurzu a složení závěrečné zkoušky.

Důležitá informace: kurz není státem akreditovaným vzdělávacím programem a nemůžeme proto vydávat akreditované diplomy. V tomto směru neplánujeme žádnou změnu, protože akreditační proces by nám neumožňoval učit vás nejnovější technologie. Věříme, že skutečnou hodnotu získaných dovedností prokazuje fakt, že naši nejlepší studenti získají práci ihned po absolutoriu.

7. Kolik studentů do programu přijímáte?

Maximální kapacita jedné skupiny je 20 studentů.

8. Kde se bude kurz pořádat a co budu do kurzu potřebovat?

Kurz se koná v našich učebnách na adrese Václavské náměstí 11, Praha 1. Ke kurzu budete potřebovat pouze vlastní notebook (velmi základní model stačí).

Studijní program

Jaký je studijní program v rámci kurzu?

Základy vývoje webových aplikací jsou v rámci programu rozděleny do třech modulů.

I. Přípravný modul

Tato část se skládá z menších praktických úkolů, které pokrývají základní nástroje, metodologii a principy vývoje webových aplikací. Dozvíte se rovněž základy teorie algoritmů, na které pak bude navazovat výuka v dalších fázích. Rovněž si představíme online zdroje (Stack Overflow, Mozilla Developer Network, CodeAcademy atd.), které budete neustále využívat v pozdějším studiu a v práci.

II. Orientační modul

Tato část vás naučí, jak používat uvedené nástroje ve větším rozsahu. Naučíte se základy moderního vývoje webových aplikací, implementací real-life aplikací a řadu programovacích technologií.

III. Projektový modul

V tomto modulu budete ve skupinách po třech pracovat na komplexních projektech, sestavených na základě reálných projektů a pracovních postupů sponzorských společností. Skupinové aktivity probíhají v rámci každodenních činností a v rámci týdenních prezentací, ale také ve výrobním (reálném) prostředí. Práci na projektu bude nutné zorganizovat s využitím metodiky pružného projektového řízení (Scrum, Kanban), což vám pomůže připravit se na reálné pracovní podmínky.

Ok, ale co přesně budu na konci programu umět?

Zde je seznam znalostí, které během kurzu získáte.
(Pozor: seznam je dlouhý a možná vás znepokojí! ;))

Parancssor:
- Alapvető Unix parancsok: cat, touch, ls, tail, head, wc, grep
- Jogosultságok kezelése
- Programok és szkriptek futtatása
- Fájl műveletek
-Navigáció könyvtár struktúrákban
Git
- Commit
- Push / Pull
- Revert
-Clone
- Checkout
- Github
Editor
Developer Tools
- HTML / CSS inspection
- Network monitoring

Partnercégeink igényei alapján Javascriptben vagy Javaban.

Webprogramozás Javascriptben
- Frontend programozás
- DOM manipuláció
- AJAX, REST
- Csomagkezelés
- Backend Programozás: Node.js
- MySQL MongoDB

Webprogramozás Javaban
- Frontend programozás
- Bootstrap
- Templating
- REST
- Csomag kezelés
- Backend Programozás JSP-ben
- MySQL
- Spring

Frontend Framework-ök (a projekttől függően):
- Angular
- JS
- React, Redux

Backend Framework-ök (a projekttől függően):
- Spring
- Express
- Hapi
- Rails

- HTML elemek es attribútumok
- CSS selector-ok, specificity
- Szemantikus elemek
- SEO alapok, akadálymentesség
- Pozicionálás (elemtípusok, display, position, float, box model, flexbox, grid)
- ormázás (betűtípusok, színek, hátterek)
- Assetek (képek, videók, ikonok)
- Reszponzív design (media query, viewport)

Partnercégeink igényei alapján Pythonban vagy Javaban.
- Típusok
- Kifejezések
- Vezérlőszerkezetek
- Függvények
- Kollekciók
- Objektumok
- Kivételkezelés
- Könyvtárak
- Unit tesztelés

- HTTP/HTTPS protokoll
- DNS
- IP
- HTTP requests

- Algoritmuselmélet
- Clean Code
- Continuous integration
- Scrum
- Kanban

- Hosting (a projekttől függően)
       - Heroku
       - AWS
- Build folyamatok
- Logging

- Team message (Slack, Hipchat)
- Projektmenedzsment-eszközök (Trello, Jira...)

1. Základní vývojářské nástroje

- Příkazový řádek
- Základní příkazy systému Unix
- Práce s oprávněními
- Spouštění programů a skriptů
- Práce se soubory
- Navigace v adresářích
- Git
- Commit
- Push / Pull
- Revert
- Clone
- Checkout
- Github
- Editor
- Vývojářské nástroje
- Kontrola kódů HTML / CSS
- Monitorování sítě

2. Protokoly a postup práce na webu

- Protokoly HTTP/HTTPS 
- DNS
- IP
- Požadavky HTTP 

3. Výstavba stránek

- Elementy a atributy HTML
- Selektory CSS, specificita
- Sémantické elementy, základy SEO, přístupnost (usnadnění přístupnosti pro nevidomé atd.)
- Pozicování (typy elementů, zobrazení, poloha, plovoucí umístění, box model)
- Formátování (typy písma, barvy, pozadí)
- Prvky (obrázky, videa, ikony)
- Responsivní design (media queries, viewport)

4. Základy programování

(na základě preferencí našich partnerských společností, např. v jazycích Python nebo Java)
- Typy
- Výrazy
- Podmínky a cykly
- Funkce
- Kolekce
- Objekty
- Výjimky
- Knihovny
- Unit testing

5. Programování webů

(na základě preferencí našich partnerských společností např. v jazycích Javascript nebo Java)

Programování webů v jazyce Javascript
- Frontendové programování
- Manipulace DOM
- AJAX
- REST
- Package Management
- Backendové programování v Node.js
- Databáze MySQL
- MongoDB

Programování webů v jazyce Java
- Frontendové programování
- Bootstrap
- Šablony
- REST
- Package Management
- Backendové programování JSP
- MySQL
- Spring

6. Operace a prostředí

- Heroku
- AWS
- Buildovací procesy / Buildování
- Logování

7. Vývoj aplikací

Frontendové frameworky (v závislosti na projektu):
- Angular
- React
Backendové frameworky (v závislosti na projektu):
- Spring - Express - Hapi - Rails

8. Metodologie

- Algoritmy
- Čistý kód
- Průběžná integrace
- Scrum
- Kanban
- Objektově orientované programování
- Návrhové vzory
- SOLID principy

9. Komunikační nástroje

- Nástroj projektového řízení (Trello, Jira...)
- Týmové zprávy (Slack, Hipchat)

Následující tabulka shrnuje, na jaké technologie se můžete specializovat během jednotlivých fází výuky a jaké možnosti máte po dokončení každé fáze.
Se světle zelenými možnostmi lze snadno pokračovat, tmavě zelené kombinace jsou obtížnější a černé se doporučují pouze našim nejpokročilejším studentům.
I. Přípravný modul
II. Orientační modul
III. Projektový modul

Studijní program

Jaký je studijní program v rámci kurzu?


Základy vývoje webových aplikací jsou v rámci programu rozděleny do třech modulů.
 • szeretnél-e angol nyelvű csapatban tanulni
 • a partnercégeink aktuális igényei
 • a felvételi során rólad készült profil
A Projekt modul 9 szakiránya alapvetően az aktuális partnerigényeknek megfelelően indul el, de amennyiben ezek közül kifejezetten egy konkrét technológiát tanulnál nálunk, a Kiegészítő csomaggal biztosíthatod annak indulását. Erről bővebb infót a Tandíj menüpont alatt találsz.

Azt már most megígérjük, hogy a képzés alatt minden olyan eszközt megtanítunk, amivel utána akár önállóan továbbképezheted magadat más technológiákra.

Figyelem, a lista hossza a nyugalom megzavarására alkalmas!:)

Přípravný modul

V této části jde o menší praktické úkoly, pokrývající základní nástroje, metodologii a principy vývoje webových aplikací. Dozvíte se rovněž základy teorie algoritmů, na které pak bude navazovat výuka v dalších fázích. Rovněž si představíme online zdroje (Stack Overflow, Mozilla Developer Network, CodeAcademy atd.), které budete neustále využívat v pozdějším studiu a v práci.
Přípravný modul

Főbb témakörök

 • Parancssor
 • Editorok
 • Kifejezések
 • Vezérlési szerkezetek
 • Függvények
 • Adatstruktúrák
 • Fájlkezelés
 • Modulok és használatuk
 • Unit tesztelés
 • Rajzolás
 • Objektumorientált programozás
 • Játék projekt
 • GitHub

Java

Az alapok elsajátítása Java nyelven, minden tananyag és feladat Javaban. A Java az egyik legnépszerűbb nyelv a világon, ezért nagyon jó kezdés ezen keresztül megismerni a programozás és a technológia világát. Egy jó alap később szerveroldali (back-end) vagy Android fejlesztésre, de minden más irányba lehetséges továbbhaladni vele. 

Az Orientációs modulban ezzel folytathatod:

 • Könnyű: Spring
 • Közepes: .NET, C, C++, Dev Boards, Full-Stack JavaScript

C#

Az alapok elsajátítása C# nyelven, minden tananyag és feladat C#-ban. Egy jó alap később .NET szerveroldali (back-end), mobil vagy asztali alkalmazásfejlesztésre Microsoft környezetben, de minden más irányba lehetséges továbbhaladni vele.

Az Orientációs modulban ezzel folytathatod:

 • Könnyű: .NET
 • Közepes: SpringC, C++, Dev Boards, Full-Stack JavaScript

JavaScript

Esetenként könnyebb ezzel a nyelvvel kezdeni a programozás tanulását, viszont a későbbiekben ez is nehezedik. JavaScriptben az objektumorientáltság sok szempontból másképp működik, mint más klasszikus objektumorientált nyelvnél (Java, C#), ezért az objektumorientált programozás alapjait TypeScripten keresztül mutatjuk be, ami egy programozási nyelv a Microsoft által fejlesztve. Ez az ág a legjobban a Full-Stack JavaScript modulhoz kapcsolódik, de minden más irányba lehetséges továbbhaladni vele.

Az Orientációs modulban ezzel folytathatod:

 • Könnyű: Full-Stack JavaScript
 • Közepes: .NET, SpringC, C++, Dev Boards

Instruktážní modul

V této části jde o menší praktické úkoly, pokrývající základní nástroje, metodologii a principy vývoje webových aplikací. Dozvíte se rovněž základy teorie algoritmů, na které pak bude navazovat výuka v dalších fázích. Rovněž si představíme online zdroje (Stack Overflow, Mozilla Developer Network, CodeAcademy atd.), které budete neustále využívat v pozdějším studiu a v práci.
Instruktážní modul

Spring

Tanulj a szerveroldali (back-end) alkalmazások fejlesztésének alapjairól a Java világ egyik legnépszerűbb frameworkjén keresztül, amit Springnek hívnak! A modul jó alap back-end fejlesztéshez, Android alkalmazásfejlesztéshez, DevOps-hoz és Data Science-hez. A modul végére képes leszel egy adatbázishoz csatlakozó interaktív webalkalmazás létrehozására.

Főbb témakörök

 • Haladó Java
 • Gradle
 • SQL
 • Spring Boot
 • Thymeleaf
 • MVC
 • ORM
 • REST

A Projekt modulban ezzel folytathatod:

 • Könnyű: Back-end, Mobile, Test Automation, Data Science
 • Közepes: DevOps
 • Nehéz: Desktop, Front-end, Full-Stack, Embedded

.NET

Tanulj a szerveroldali (back-end) alkalmazások fejlesztésének alapjairól a .NET framework segítségével C#-ban! A modul jó alap back-end fejlesztéshez, asztali és mobilalkalmazás-fejlesztéshez Microsoft környezetben, DevOps-hoz és Data Science-hez. A modul végére képes leszel egy adatbázishoz csatlakozó interaktív webalkalmazás létrehozására.

Főbb témakörök

 • Haladó C#
 • .NET Core
 • LINQ
 • SQL
 • ASP.NET
 • Razor Pages
 • MVC
 • ORM
 • REST

A Projekt modulban ezzel folytathatod:

 • Könnyű: Back-end, Mobile, Test Automation, Data Science
 • Közepes: DevOps, Mobile, Desktop
 • Nehéz: Front-end, Full-Stack, Embedded

Full-Stack

Tanulj webalkalmazásokat készíteni JavaScript segítségével! Mélyedj el a front-end és back-end fejlesztés rejtelmeiben Node.js használatával a szerveroldalon, és Vanilla JavaScript használatával a kliensoldalon! Ebben a szakaszban tudatosan nem mutatjuk még be a front-end frameworkök használatát. A modul jó alap Full-Stack fejlesztéshez, front-end alkalmazásfejlesztéshez, DevOps-hoz és Data Science-hez. A modul végére képes leszel egy adatbázishoz csatlakozó interaktív webalkalmazás létrehozására.

Főbb témakörök

 • Haladó JavaScript
 • Haladó HTML és CSS
 • DOM
 • SQL
 • Node.js
 • Express
 • MVC
 • REST

A Projekt modulban ezzel folytathatod:

 • Könnyű: Front-end, Full-Stack, Test Automation, Data Science
 • Közepes: DevOps, Back-end
 • Nehéz: Embedded (beágyazott rendszerek), Mobile, Desktop

C, C++, Dev Boards

Tanulj a C és C++ programozásról, amik hardverközelibb nyelvek. Készíts asztali alkalmazásokat, és írj olyan programokat, amik az ST fejlesztői boardjai által biztosított mikrokontrollereken futnak! Próbáld ki, miként tudnak egymással kommunkálni a boardok és más számítógépek! A modul végére képes leszel egy perifériákat vezérlő beágyazott alkalmazás létrehozására.

Főbb témakörök

 • C
 • C++
 • SQL
 • Microkontrollerek
 • ST Boards
 • FreeRTOS
 • UART
 • I2C

A Projekt modulban ezzel folytathatod:

 • Könnyű: Embedded (beágyazott rendszerek), Desktop
 • Közepes: Mobile, Test Automation
 • Nehéz: DevOps, Data Science, Back-end, Front-end, Full-Stack

Projektový modul

V tomto modulu budete ve skupinách po 3 pracovat na komplexních projektech, sestavených na základě reálných projektů a pracovních postupů sponzorských společností. Skupinové aktivity probíhají v rámci každodenních činností a v rámci týdenních prezentací, ale také ve výrobním (reálném) prostředí. Práci na projektu bude nutné zorganizovat s využitím metodiky pružného projektového řízení (Scrum, Kanban), což vám pomůže připravit se na reálné pracovní podmínky.
Projektový modul

Back-end

Ezek a projektek webalkalmazások szerveroldali részére fókuszálnak Java és C# nyelven.A részvevők egy nagyobb rendszerben működő microservice-t fejlesztenek.

Főbb témakörök

 • Token alapú authentication
 • Aszinkron struktúrák
 • Komplex adatbázis-struktúrák
 • Migráció
 • Hosting
 • Integrációs tesztelés
 • Continuous Integration
 • Design Patterns

Front-end

Ezek a projektek webalkalmazások kliensoldali fejlesztésével foglalkoznak valamelyik népszerű JavaScript framework segítségével (Angular.js vagy React). Ezek az alkalmazások olyan szerveroldali programokhoz csatlakoznak, amiket másik csapatok fejlesztenek.

Főbb témakörök

 • Angular.js / React
 • Aszinkron struktúrák
 • Haladó DOM
 • Token alapú authentication
 • Integrációs tesztelés
 • Continuous Integration
 • Design Patterns

Full-Stack

Ezek a projektek JavaScript nyelven készülnek a kliens- és a szerveroldalon is, így a résztvevők betekintést nyerhetnek a webfejlesztés miden oldalába, viszont kevesebbet tanulnak az egyes frameworkökről.

Főbb témakörök

 • Angular.js / React
 • Aszinkron struktúrák
 • Haladó DOM
 • Token alapú authentication
 • Complex database structures
 • Integrációs tesztelés
 • Continuous Integration
 • Design Patterns

DevOps

Ezek a csapatok felelősek azért, hogy felállítsák és karbantartsák a futtató és tesztelő környezetet a többi projektnek. A csapattagoknak meg kell ismerkedni a szerver- és tárhelyszolgáltatókkal, valamint olyan eszközökkel, amikkel futtatni és monitorozni tudják az alkalmazásokat.

Főbb témakörök

 • AWS
 • EC2
 • EBS
 • S3
 • Docker
 • Loggolás
 • Monitorozás
 • Jenkins
 • Continuous Integration
 • Deployment Pipeline

Test Automation (Quality Assurance)

Ezek a csapatok felelősek a többi projekt minőségellenőrzésért és funkcionalitásáért. A csapattagoknak automatikus tesztelőkörnyezetek által futtatott programokat kell írniuk, hogy webalkalmazásokat teszteljenek és jelentéseket generáljanak.

Főbb témakörök

 • Continuous Integration
 • AWS
 • Selenium
 • Web drivers
 • Cucumber és Gherkin
 • BDD
 • Performanciatesztelés

Embedded (beágyazott rendszerek)

Ezek a csapatok olyan programokat írnak, amik az STM által biztosított fejlesztői kártyákon fognak futni, miközben azok másik eszközhöz (hardverhez) csatlakoznak és kommunikálnak velük. A projektek legtöbbször az ipari automatizálási vagy IoT területekről származnak.

Főbb témakörök

 • Haladó STM
 • FreeRTOS
 • LabView

Mobile

Ezek a projektek Java nyelven Android platformra írt mobilalkamazások. Egyes projektek a szerveroldali alkalmazást is elkészítik Springet használva.

Főbb témakörök

 • Android
 • Aszinkron struktúrák
 • Token alapú authentication
 • Integrációs tesztelés
 • Continuous Integration
 • Design Patterns

Desktop

Ezek a projektek asztali alkalmazásokat fejlesztésével foglalkoznak a Microsoft platformra.

Főbb témakörök

 • Qt / WPF
 • Aszinkron struktúrák
 • WPF
 • Integrációs tesztelés
 • Continuous Integration
 • Design Patterns

Data Science

Ezek a csapatok adatokat gyűjtenek minden egyes alkalmazástól, amit a többi csapat fejleszt. Ezekből az adatokból készítenek aggregált adatokat olyan eszközök segítségével, amiket nagy rendszereknél használnak az iparban.

Főbb témakörök

 • Spark
 • Python
 • AWS
 • Advanced SQL
 • Plotting
 • Time series adatbázisok
 • Loggolás

Rozhodl ses? Staň se junior programátorem!

Jak probíhá přijímací řízení?

Pro účast v kurzu nejsou nutné žádné tradiční vstupní předpoklady. Jednu věc však musíte zvládnout – angličtinu. A to plynule. V průběhu kurzu je to velmi důležité, neboť studijní plán i výuka je v angličtině a páteční prezentace studentů probíhají také v angličtině. Není nutná žádná jazyková zkouška.
I když to není nutnou podmínkou, výhodou během přijímacího procesu může být:
- máte-li jakýkoliv titul
- jestliže jste někdy zkoušeli sami programovat nebo se účastnili nějakého internetového kurzu

*Kroky výběrového řízení se mohou měnit.

1. Krok

Pokud jste připraveni změnit svůj život, pošlete nám svou přihlášku!
První věc, kterou musíte udělat, je poslat nám svůj životopis.

2. Krok

Dalším krokem výběrového procesu je kognitivní test. Budete potřebovat dobré připojení k internetu, počítač a vhodné místo pro soustředění. Všechny pokyny budou doručeny emailem. Samotný test trvá
maximálně 20 minut.

3. Krok

Během pár dní obdržíte pozvánku na osobní pohovor či odkaz na video pohovor. Tato část výběrového řízení je zaměřena na anglický jazyk a prezentační dovednosti. Video pohovor probíhá pouze v případě, kdy setkání osobně není možné v průběhu nadcházejících dnů a zabere přibližně 10 minut před web kamerou. Všechny pokyny Vám budou zaslány emailem. Buďte bez obav, Vaše znalosti v IT oboru se netestují. ; )

4. Krok

Po úspěšném absolvování kognitivního testu budete pozváni na programovací simulaci. Nebojte se, simulace je přizpůsobena pro naprosté začátečníky. Budete potřebovat pouze dobře nabitý notebook, stabilní připojení k internetu a dobrou náladu. ;) V závislosti na Vaší časové dostupnosti a našeho mentora může být simulace prováděna jak v rámci osobní schůzky tak online.

Přihlásit se

Pokud jste připraveni změnit svůj život, vyplňte přihlášku!
První věc, kterou musíte udělat, je poslat nám svůj životopis a sdělit nám pár základních informací.

Dalším krokem výběrového procesu je kognitivní test. Budete potřebovat dobré připojení k internetu, počítač a vhodné místo pro soustředění. Všechny pokyny budou doručeny emailem. Samotný test trvá
maximálně 20 minut.

Během pár dní obdržíte pozvánku na osobní pohovor či odkaz na video pohovor. Tato část výběrového řízení je zaměřena na anglický jazyk a prezentační dovednosti. Video pohovor probíhá pouze v případě, kdy setkání osobně není možné v průběhu nadcházejících dnů a zabere přibližně 10 minut před web kamerou. Všechny pokyny Vám budou zaslány emailem. Buďte bez obav, Vaše znalosti v IT oboru se netestují. ; )

Po úspěšném absolvování kognitivního testu budete pozváni na programovací simulaci. Nebojte se, simulace je přizpůsobena pro naprosté začátečníky. Budete potřebovat pouze dobře nabitý notebook, stabilní připojení k internetu a dobrou náladu. ;) V závislosti na Vaší časové dostupnosti a našeho mentora může být simulace prováděna jak v rámci osobní schůzky tak online.

Přihlásit

Školné

Kolik kurz stojí?

Platba předem

115 000 CZK + DPH

Zvolte, pokud si školné můžete dovolit.

Platba zpětně

195 000 CZK + DPH

Zvolte tuto možnost, pokud chcete změnit svou kariéru, ale momentálně nemáte dostatek prostředků.

Bez umístění

185 000 CZK + DPH

Tuto možnost zvolte, pokud se po ukončení kurzu vracíte do stávajícího zaměstnání nebo pokud chcete hledat práci bez prostředníka.

Platba zpětně

129 000 Kč

(+ DPH)

 • Po úspěšném ukončení kurzu vám pomůžeme najít práci za minimální hrubý plat 35 000 Kč
 • Při podpisu smlouvy složíte pouze 10 % zálohu a zbytek školného můžete uhratit v 18 splátkách
 • POZOR! Pouze na kurz začínací
  v září 2019 udělujeme garanci pracovního umístění do 6 měsíců. Pokud se tak nestane, vrátíme vám 50 % školného
 • První splátka až za 3 měsíce po ukončení kurzu

Zvolte tuto možnost, pokud chcete změnit svou kariéru, ale momentálně nemáte dostatek prostředků.

Platba předem

99 000 Kč

(+ DPH)

 • Po úspěšném ukončení kurzu vám pomůžeme najít práci za minimální hrubý plat 35 000 Kč
 • Platba ve 2 splátkách: 50 % při podpisu smlouvy, 50 % před začátkem kurzu
 • POZOR! Pouze na kurz začínací
  v září 2019 udělujeme garanci pracovního umístění do 6 měsíců. Pokud se tak nestane, vrátíme vám 50 % školného

Zvolte, pokud si školné můžete dovolit.

Přihlásit

Bez umístění

149 000 Kč

(+ DPH)

 • Po úspěšném ukončení kurzu vám nebudeme pomáhat hledat zaměstnání.
 • Platba ve 2 splátkách: 50 % při podpisu smlouvy, 50 % před začátkem kurzu


Tuto možnost zvolte, pokud se po ukončení kurzu vracíte do stávajícího zaměstnání nebo pokud chcete hledat práci bez prostředníka.

Kiegészítő csomag: 200.000 forint + ÁFA

A Projekt modul 9 szakiránya alapvetően az aktuális partnerigényeknek megfelelően indul el, de amennyiben ezek közül kifejezetten egy konkrét technológiát tanulnál nálunk, a Kiegészítő csomaggal biztosíthatod annak indulását.

 • Ehhez legalább 2 felvett hallgatónak ugyanarra a technológiára vonatkozó Kiegészítő csomagja szükséges
 • A csomagot bármelyik fenti finanszírozási formához választhatod kiegészítésként
 • Finanszírozási formától függetlenül a Kiegészítő csomagot legkésőbb április 25-ig kell kifizetned

Fontos:

 • Előfordulhat, hogy az adott technológiát csak angol nyelven tudjuk elindítani
 • Ha kéred a segítségünket a képzés utáni elhelyezkedésben, azt a Kiegészítő csomag ellenére sem tudjuk garantálni, illetve az is előfordulhat, hogy végül egy másik területen fogsz munkát találni
Minden leendő hallgató ugyanazon a felvételi eljáráson esik át, de a kiválasztásban előnyt élveznek azok, akik az előfinanszírozás opciót választják. A képzés folyamán mindenki ugyanabban a tanulási folyamatban vesz részt, és ugyanazokon a vizsgákon kell megfelelnie. A képzési tanrend be nem tartása a képzésből való kizárással jár, a befizetett tandíjat ez esetben nem áll módunkban visszatéríteni/hallgatói szerződésben meghatározott módon a hallgatót a képzés díjának utólagos megfizetésére kötelezzük.
Máte dotazy?

Ručíme vám za změnu kariéry s pracovním umístěním

V rámci úzké spolupráce s našimi firemními partnery uzpůsobujeme obsah kurzu jejich požadavkům. Proto jsme si jisti, že vás znalosti, které u nás získáte, dostatečně připraví na vaši první pozici junior programátora.

Abychom vám toto zaručili, poskytujeme garanci nalezení pracovního umístění v IT oboru do 6 měsíců po úspěšném absolvování kurzu. Pokud se tak nestane, vrátíme vám 100 % školného.

Pro vaše úspěšné pracovní umístění potřebujeme také vaše úsilí. To znamená, že očekáváme, že se zúčastníte všech námi organizovaných pohovorů.

Kariéra

8 překvapujících skutečností o profesi developera

Hogyan és milyen feltételekkel segítünk neked munkát találni?

Jak probíhá první den?

Slavnostní ceremonie

Co se děje po absolvování kurzu?

Je pro vás kurz Junior programátora příliš velký závazek nebo máte málo času na studium?

22. listopadu 2019 otevíráme nový part-time kurz základů programování, jehož lekce budou probíhat o víkendech a ve večerních hodinách vybraných pracovních dnů.

Part-time kurz základů programování

Jak se kurz liší od našeho standardního kurzu Junior programátora?

Standardní kurz Junior programátora zahrnuje tři moduly – přípravný, orientační a projektový. Během part-time kurzu zvládnete stejné učivo a trénink měkkých dovedností, jaké obsahuje první – přípravný – modul standardního kurzu. Nebudete sice zatím připraveni na změnu kariéry, ale pochopíte základní nástroje, metodologii, principy vývoje webu, teorii algoritmu a online zdroje. Stejně jako v případě standardního kurzu budete muset i do part-time kurzu projít čtyřkolovým výběrovým řízením.

Tento kurz probíhá v angličtině, u které stačí znalost na komunikativní úrovni, a zaměříme se na programovací jazyk C#.  

Kolik hodin týdně kurz zabere?

14 hodin týdně:
každý páteční večer - 3 hodiny (18:30 - 21:30)
+ každou sobotu (9:00 - 18:00)
+ 2 hodiny domácí práce za týden
Kurz celkem trvá 4 měsíce.

Začátek kurzu: 3. dubna 2020

Co se na kurzu naučíte?

Kurz vyvrcholí vytvořením jednoduché 2D hry a na jeho konci byste již měli mít dostatečné algoritmické myšlení. Naučíte se základy s Git, objektově orientované programování, C#, základy CSS & HTML a testování. Hlubší poznatky o vývoji webu nebo her jsou součástí následující - orientační - fáze.

Co bude následovat po úspěšném ukončení part-time kurzu?

Po skončení part-time kurzu a úspěšném absolvování závěrečného testu se můžete připojit ke standardnímu full-time kurzu a navázat na dokončený přípravný modul dalším studiem. Pokud se rozhodnete, že vám stávající znalosti postačí, není potřeba na part-time kurz dále navazovat.

Cena

58 000 CZK + DPH
Platba jednorázově před kurzem či ve čtyřech měsíčních splátkách (14 500 CZK + DPH).

Při platbě jednorázově získáte slevu 10 %.

Jak se přihlásit?

V přihlášce vyberte „Part-time kurz základů programování“ v otázce číslo 8.

Máte další otázky o Part-time kurzu základů programování či navazujícím studiu?

Kontaktujte nás zde na chatu, e-mailem nebo telefonicky.

Fast-track kurz pro pokročilejší studenty

Studenti, kteří úspěšně projdou Part-time kurzem základů programování, mohou navázat na své znalosti a pokračovat Full-time kurzem, tzn. připojit se k probíhající třídě na zbývající 2 moduly (orientační a projektový).

Tato možnost je otevřena i pro všechny ostatní, kteří již mají určité znalosti programování, jako jsou základy implementace algoritmu v konkrétním programovacím jazyce (aktuálně C#), moderní nástroje (editory, IDE, příkazový řádek a systémy správy verzí, jako je Git) a také základní pojmy, jako jsou cykly, podmínky, funkce a datové struktury vč. jejich praktického užití v objektově orientovaném programování.

Zájemci o Fast-track kurz musí kromě přijímacího řízení absolvovat také odborný rozdílový test.

Školné Fast-track kurzu

Kolik za zkrácený rekvalifikační kurz zaplatíte?

Platba předem

79 000 CZK + DPH

Zvolte, pokud si školné můžete dovolit.

Platba zpětně

115 000 CZK + DPH

Zvolte tuto možnost, pokud chcete změnit svou kariéru, ale momentálně nemáte dostatek prostředků.

Bez umístění

149 000 CZK + DPH

Tuto možnost zvolte, pokud se po ukončení kurzu vracíte do stávajícího zaměstnání nebo pokud chcete hledat práci bez prostředníka.

Studijní program Fast-track kurzu

Jaký je studijní program v rámci zkráceného rekvalifikačního kurzu?

I. Orientační modul

Tato část vás naučí, jak používat nástroje z přípravného modulu ve větším rozsahu. Naučíte se základy moderního vývoje webových aplikací, implementací real-life aplikací a řadu programovacích technologií.

II. Projektový modul

V tomto modulu budete ve skupinách po třech pracovat na komplexních projektech, sestavených na základě reálných projektů a pracovních postupů sponzorských společností. Skupinové aktivity probíhají v rámci každodenních činností a v rámci týdenních prezentací, ale také ve výrobním (reálném) prostředí. Práci na projektu bude nutné zorganizovat s využitím metodiky pružného projektového řízení (Scrum, Kanban), což vám pomůže připravit se na reálné pracovní podmínky.

Pozn.: Výuka příštího kurzu probíhá v angličtině, je proto nutná její znalost alespoň na komunikativní úrovni. Avšak přihlaste se i pokud si nejste cizím jazykem jisti, během přijímacího pohovoru se dozvíte, jestli je vaše znalost dostatečná, popř. vám nabídneme alternativu.

Začátek příštího Fast-track rekvalifikačního kurzu: 13. dubna 2020
Příští kurzy na plný úvazek: 31. srpna 2020
Uzávěrka přihlášek: 14. června 2020

Příští online kurz na zkrácený úvazek: 7. července 2020
Uzávěrka přihlášek: 14. června 2020

Upozornění!
Přijímací řízení a přijímací pohovory probíhají průběžně. Volná místa se postupně zaplňují. Chceš-li tedy mít jistotu, že se do kurzu dostaneš, přihlas se co nejdříve!

Pokračuj a nauč se nejžádanější dovednosti současnosti!

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR