Potřebuješ více informací?

Projdi si nejčastěji kladené otázky

Často kladené dotazy

Jak zjistím, jestli se zvládnu stát juniorním programátorem za 4,5 měsíce?

Naše výběrové řízení je nastaveno tak, abychom odhalili odpověď na tuto otázku. Během výběrového procesu zkoumáme nejen tvoji motivaci, ale i analytické myšlení, rychlost řešení problémů a schopnost učení. Tyto dovednosti hodnotíme na základě výsledků, kterých dosáhnete ve dvou online hrách (Dotto a Curiosity). Celkové dosažené skóre během výběrového řízení pak musí dosáhnout stanovené hranice, která odpovídá profilu studenta, jenž je schopen zvládnout studijní plán v období 4,5 měsíce.

Pokud úspěšně projdu výběrovým řízením, je nutné nastoupit hned do nejbližšího otevíraného kurzu?

Je možné domluvit si nástup až do následujícího kurzu, pokud to tvoje situace vyžaduje. Výsledek výběrového řízení je platný po dobu 6 měsíců.

Proč je znalost angličtiny nezbytná pro účast v kurzu?

Angličtina je hlavním jazykem používaným v IT průmyslu, proto je nutné, aby ji profesionálové na celém světě ovládali, a tak mohli spolupracovat s kolegy a pomáhat svým zákazníkům. Měl/a bys dobře rozumět mluvenému i psanému slovu. Výběrové řízení je proto v angličtině, stejně jako výukové materiály. Pokud si svou znalostí nejsi jist/a, i tak se neboj přihlásit - v průběhu výběrka zjistíš, zda je tvoje úroveň angličtiny pro studium dostačující.

Je lepší studovat online nebo prezenčně?

Obě varianty mají své výhody. Vyber si online studium, pokud nechceš/nemůžeš dojíždět na výuku do centra Prahy a máš možnost vytvořit si studijní prostor u sebe doma. Prezenční výuku zvol, pokud preferuješ osobní komunikaci se spolužáky a mentory a chceš studovat v našich prostorách. Obsah kurzu je v obou variantách stejný.

Proč je výběrové řízení tak důležité?
Ne každý zvládne změnit svou kariéru za 4,5 měsíce. Důkladným hodnocením kognitivních schopností uchazečů, jejich motivace a reakcí na praktické základní úkoly kódování chceme minimalizovat riziko přijetí lidí, kteří nejsou schopni odolat intenzitě kurzu a výzvám, které přináší změna kariéry. Vybíráme pouze ty, o nichž jsme přesvědčeni, že ji zvládnou. Náš výběrový proces zajišťuje, že všichni studenti jsou vysoce motivovaní jedinci, kteří jsou schopni udržet očekávané tempo učení a mají potenciál vyniknout v IT profesích.

Je něco, co může být výhodou a přispět k úspěchu ve výběrovém řízení?

Ano - pokud jsi již zkusil/a jakoukoli formu programování, jako online kurz nebo workshop v Green Fox Academy. Hlavní ale je, aby sis dopředu zjistil/a informace o kurzu, na který se hlásíš.

Proč ti kurz může připadat drahý?
Jsme soukromá společnost a nedostáváme žádné dotace ani příspěvky od jakýchkoliv organizací. Chceme ti zajistit co nejvyšší kvalitu vzdělání, proto platíme našim mentorům to, co by vydělali jako vývojáři. Považuj to za investici do své budoucnosti. Navíc poskytujeme 100% záruku toho, že po dokončení studia najdeš práci. Pokud by se to do 6 měsíců nepodařilo, vrátíme ti celou zaplacenou částku zpět.
Je možné na rekvalifikační kurz v Green Fox Academy získat částečný příspěvek od úřadu práce nebo jeho plnou úhradu?
Ano. Vzhledem k tomu, že naše kurzy jsou akreditované MŠMT, je možné požádat o příspěvek Úřad práce. Pro podmínky a podrobné informace kontaktuj prosím svůj pracovní úřad, nebo si přečti tento článek.
Co když už umím základy programování?
Pokud už ovládáš věci, které učíme v prvním, přípravném modulu, můžeš s námi začít rovnou od druhého, orientačního modulu. Je však potřeba své znalosti dokázat úspěšným zvládnutím zkoušky, která bude v tomto případě součástí výběrového řízení.

Mohu se přihlásit teď ale začít studovat až v následujícím kurzu?

Ano, pokud projdeš úspěšně výběrovým řízením, můžeme ti podržet místo do budoucna. Nemůžeme vám nicméně garantovat, že v následujících kurzech bude dostatek volné kapacity. Výsledek výběrového řízení je platný 6 měsíců.

Je možné vyzkoušet si výběrové řízení nanečisto?

Bohužel tuto možnost nenabízíme, neboť celý výběrový proces vyžaduje velkou investici energie, jak z naší strany, tak ze strany potenciálního studenta.

Pokud neprojdu výběrovým řízením, mohu se přihlásit znovu?

Ano, ale mezi jednotlivými přihláškami musí být časový rozestup nejméně šest měsíců. Věříme, že tato doba je nezbytná k přípravě na další absolvování výběrového procesu. 

Existuje věkový limit pro přihlášení do kurzu?

Ne, ale vždy se snažíme být ohledně našeho kurzu transparentní. Našemu nejstaršímu studentovi bylo v době, kdy navštěvoval kurz, 46 let a bylo pro něj obtížnější dokázat, že je schopen zastávat juniorní pozici stejně dobře jako jeho mladší kolegové. Nicméně je plně na tvém zvážení, jak zvládneš nastartovat kariéru na juniorní pozici po letech zkušeností v jiném oboru. 

Jak dlouho před začátkem kurzu budu vědět, jestli jsem byl/a přijat/a?

Vždy se snažíme informovat všechny uchazeče nejpozději 30 dní před začátkem kurzu. Výběrové řízení zabere zhruba dva týdny a po každém jednotlivém kroku od nás během několika dní dostaneš vyhodnocení.

Jak často se otevírá nový kurz?

Nový kurz v Praze otevíráme obvykle 2x ročně. Online kurzy otevíráme většinou 4x do roka.

Nabízíte také studium na dálku?

Ano, nabízíme online kurzy programování, kterých se můžeš zúčastnit odkudkoliv. Více informací o online kurzech programování najdeš zde.

Je docházka do kurzu povinná? Kolik dní mohu v kurzu chybět?

Docházka je povinná u Super intenzivního kurzu. Chceme si být jisti, že věnuješ dostatek času studiu a docházka je také jednou z podmínek garance pracovního umístění. V průběhu kurzu je možné vzít si dva volné dny bez nutnosti dokládat svou nepřítomnost. Dále si na základě lékařského potvrzení můžeš vybrat tři dny nemocenské. Pokud jsi rodičem dítěte mladšího tří let, máš navíc nárok na dalších pět dní volna. V případě náhlých zdravotních problémů samozřejmě řešíme každou situaci individuálně.

Potřebuji do kurzu vlastní notebook?

Je to lepší, avšak v případě zájmu o akreditovaný kurz ti jej můžeme poskytnout. Nemusíš mít ale žádný drahý model, průměrný notebook zcela postačí. Ideální laptop by měl mít alespoň dvoujádrový procesor a 8 GB operační paměti. Systém by měl být 64-bitový, může to být Microsoft Windows, Linux nebo Mac OS, nejlépe s SSD harddiskem.

Jaké programovací jazyky se v kurzu naučím? A proč učíte právě tyto jazyky?

V našich online kurzech se studenti učí jazyk Java nebo JavaScript. Java je nejpoužívanější programovací jazyk na světě - přečti si o něm více v článku na našem blogu. V prezenčních kurzech vyučujeme C#, což je jeden z nejprogresivnějších jazyků a společně s Javou je po něm největší poptávka na trhu práce - více si můžeš přečíst zde.

Co když nepochopím zadané učivo/ztratím se v látce?

Pokud ti nebude něco jasné, můžeš se zúčastnit tzv. 1on1 schůzky, kde ti mentor pomůže objasnit dané učivo. Schůzka může být online i offline - také pro online třídy nabízíme možnost domluvit si schůzku v našich prostorách.

Mám možnost z kurzu v určité lhůtě odejít?

Obě strany mohou vypovědět studentskou smlouvu během prvních 14 dní od začátku kurzu (28 dní v případě kurzu při zaměstnání). Vrátíme ti zaplacené školné kromě 10 000 Kč, které použijeme k úhradě nákladů vzniklých tvým zařazením do kurzu.

Jaká je časová náročnost kurzu?

V porovnání s tradičními školami vyžaduje náš kurz hodně práce ve velmi krátkém období. Celková doba Super intenzivního kurzu je 17 týdnů + 4 týdny volna a/nebo přípravy na zkoušku. Kurz probíhá každý všední den od 9:00 do 18:00 a následuje ještě domácí příprava a procvičování. Je třeba počítat minimálně s 50 - 60 hodinami studia týdně.

Kurz při zaměstnání zabere 2 všední dny večer (18:00-21:00) a jeden celý víkendový den (9:00-18:00).

Jaký je rozdíl mezi Green Fox Academy a ostatními bootcampy?

Specifika Green Fox Academy spočívají v metodologii našich kurzů, která je založena na metodě obrácené třídy a praktických úkolech. Zároveň nabízíme garanci pracovního umístění, což znamená, že do 6 měsíců od úspěšného ukončení kurzu Ti najdeme práci. V opačném případě Ti vrátíme 100 % školného za kurz. Tato podmínka platí, pokud ovládáš český jazyk alespoň na úrovni B2.

Jaký je rozdíl mezi kurzem na vysoké škole a kurzem v Green Fox Academy?

V našich kurzech je kladen důraz na praktická cvičení a práci na reálných projektech. Oproti akademické sféře se u nás nenaučíš tolik teorie. Na konci kurzu od nás dostaneš certifikát potvrzující Tvé schopnosti nabyté v Green Fox Academy, nejedná se však o akademický diplom.

Co budu umět na konci kurzu?

Detailní sylabus a obsah kurzu najdeš zde. Na konci přípravného modulu budeš schopný/á vytvořit jednoduchou 2D grafickou hru, která se skládá z bludiště na bázi dlaždic a postavy, kterou bude možné ovládat pomocí klávesnice. Na konci Orientačního modulu budeš schopný/á vytvořit interaktivní webovou aplikaci, kterou bude možné připojit k databázi. V Projektovém modulu budeš součástí tří až čtyřčlenné vývojářské skupinky. Každý tým bude pracovat na reálném projektu se zaměřením buď na Back-end,  Front-end nebo Full-Stack vývoj.

Kolik je školné?

Výše školného závisí na tom, jaký balíček si vybereš - @Before, @After nebo @PathVariable. Pro více informací o školném se podívej na ceník.

Je nějaká věková hranice pro přihlášení do kurzu? Mohu se přihlásit, pokud mi je méně než 18 a více než třeba 40?

Pro přihlášení je třeba, aby Ti bylo nad 18 let. Horní hranice není stanovena a také není důležitá - věříme, že každý kdo má potřebnou motivaci a chuť do učení, kurz zvládne.

Opustil někdo kurz před jeho ukončením?

Není to běžné, ale v minulosti se to již stalo. Typicky je to ze zdravotních nebo rodinných důvodů. 

Jak moc musím umět anglicky?

Není nutné, abys anglicky uměl/a profesionálně. Je ale potřeba mít na paměti, že výukové materiály jsou v angličtině. Pokud si nejsi jist/á jak na tom jsi, zjistíš to v průběhu přijímacího pohovoru. Abys měl/a z kurzu maximum, je dobré mít angličtinu alespoň na středně pokročilé úrovni.

Nemám žádné technické vzdělání, můžu přesto studovat v kurzu?

Ano! Naši studenti pocházejí z nejrůznějších oborů a mají za sebou rozmanité pracovní zkušenosti - byli mezi nimi právníci, atleti, hudebníci i strojaři. Výjimkou nejsou ani studenti, kteří chtějí zkombinovat svou stávající kvalifikaci s programováním. Na našem blogu si můžeš přečíst příběhy některých z nich!

Existuje nějaký typický profil studenta Green Fox Academy?

Ne, naši studenti se liší v mnoha aspektech - z jakého oboru pocházejí, jaký je jejich věk nebo současná životní situace. Všechny ale spojuje zájem o programování. :)

Jak vysoká je pravděpodobnost, že budu mít po ukončení kurzu práci?

Poptávka po programátorech na trhu práce výrazně převyšuje nabídku, proto je tvoje šance na získání práce velmi vysoká. Nejlepší studenti většinou získají práci ihned po ukončení kurzu, hledání vhodné pracovní pozice může ale trvat i několik měsíců.

Je certifikát důležitý k získání práce v tomto oboru?

Na základě našich zkušeností můžeme říct, že není. Záleží zejména na znalostech a schopnosti učit se průběžně novým věcem.

Kolik kurzy stojí?

Školné se liší v závislosti na zvoleném kurzu a způsobu platby. Informace o cenách kurzů najdeš zde.

Co když celý kurz nezvládnu dokončit, ale budu mít vybraný typ školného @After?

V takovém případě je třeba uhradit poměrnou část ceny kurzu (včetně DPH) za absolvované moduly.

Co obnáší typ platby @After?

Studenti, kteří si vyberou tento balíček, budou muset před začátkem kurzu složit zálohu 20 000 Kč (+ 21 % DPH v případě neakreditovaného kurzu). Zbývající část školného budou platit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 20 % z čisté mzdy, jakmile absolvují kurz a nastoupí do zaměstnání na pozici junior programátora.

Co když si vyberu balíček @Before a potom si najdu vlastního zaměstnavatele?

Zde existuje možnost “buy-out”. V tomto případě se doplácí 60 000 Kč + 21 % DPH. Zaměstnavatel však nesmí figurovat na našem seznamu partnerů. Seznam partnerských firem je připojen ke smlouvě a je průběžně aktualizován.

Nenašel/a jsi odpověď na svou otázku?
Napiš nám!

E-mail: ahoj@greenfoxacademy.com
Telefonní číslo:
+420 776 476 664
Adresa: Václavské náměstí 837/11, Nové Město (Praha 1), 110 00

Zajisti si budoucnost v nejintenzivnějším IT bootcampu v ČR

Přihlas se
evropská unie odznak
digital skills jobs coalition european union green fox academy pledger
digital skills jobs coalition european union green fox academy pledger
switch up green fox academy review
Nastavení souhlasu

Soukromí je pro nás důležité, proto můžeš odmítnout některé typy cookies, které nejsou nutné pro fungování stránek. Avšak jejich zakázáním můžeš negativně ovlivnit svůj zážitek z prohlížení tohoto webu.

Přijmout vše

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu, proto je není možné vypnout.

Zapnuto

Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Pokud nedáš souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy co uvidíš zůstane stejný, ale bude se ti zobrazovat nezajímavý obsah.

Díky preferenčním cookies ti můžeme přizpůsobit obsah našich stránek. Používání webu pro tebe budesnazší a pohodlnější.

Statistické cookies používáme k vyhodnocování výkonu našeho webu. Tak určujeme počet návštěv a máme např. informace o tom,  které informace jsou pro tebe nejdůležitější. Můžeme provádět optimalizaci webu a vylepšovat naše služby.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.