Potřebuješ více informací?

Projdi si nejčastěji kladené otázky

Často kladené dotazy

Jak zjistím, jestli se zvládnu stát juniorním programátorem za 5 měsíců?

Projdeš se s námi výběrovým řízením, ve kterém společně odhalíme odpověď. Tento proces se skládá ze 4 kroků (3 v případě CRM Specialist/ky), ve kterých zkoumáme nejen tvé analytické myšlení, rychlost řešení problémů, schopnost učení a úroveň angličtiny, ale také motivaci a důvody, které tě k nám přivedly. Celé výběrové řízení probíhá online a lze ho zvládnout do 2 týdnů.

Proč je znalost angličtiny nezbytná pro účast v kurzu?

Angličtina je hlavním jazykem používaným v IT průmyslu a pro práci programátora je nezbytná. Nemusíš umět plynule mluvit, ale určitá úroveň (optimálně středně pokročilá B2) porozumění i komunikace je důležitá jak v technické, tak mezilidské rovině.  Pokud si nejsi svojí úrovní jistý/á, máme připravený test, který tvou znalost prověří.

Je něco, co může být výhodou a přispět k úspěchu ve výběrovém řízení?

Ano - pokud jsi již zkusil/a jakoukoli formu programování, jako online kurz nebo workshop v Green Fox Academy. Hlavní ale je, aby sis dopředu zjistil/a informace o kurzu, na který se hlásíš.

Proč je výběrové řízení tak důležité?
Ne každý zvládne změnit svou kariéru za 5 měsíců. Důkladným hodnocením kognitivních schopností uchazečů, jejich motivace a reakcí na praktické základní úkoly související s kódování chceme minimalizovat riziko přijetí lidí, kteří nejsou schopni odolat intenzitě kurzu a výzvám, které přináší změna kariéry. Vybíráme pouze ty, o nichž jsme přesvědčeni, že ji zvládnou. Náš výběrový proces zajišťuje, že všichni studenti jsou vysoce motivované osobnosti, které jsou schopné udržet očekávané tempo učení a mají potenciál vyniknout v IT profesích.
Proč ti kurz může připadat drahý?
Kurz skutečně levný není a vzhledem k inflaci a společensko-ekonomickým podmínkám jsme byli nuceni jeho cenu ještě navýšit. Jsme soukromá společnost a nedostáváme žádné dotace ani příspěvky od jakýchkoliv organizací. Chceme ti zajistit co nejvyšší kvalitu vzdělání, proto platíme našim mentorům to, co by vydělali jako vývojáři. Hodnota kurzu a jeho pracovní záruky současným cenám odpovídá. Naprostá většina našich absolventů považuje svůj finanční i časový vklad do našeho kurzu za nejlepší investici, kterou kdy udělali.
Je možné na rekvalifikační kurz v Green Fox Academy získat částečný příspěvek od úřadu práce nebo jeho plnou úhradu?
Díky tomu, že jsou naše kurzy akreditované MŠMT, je možné získat příspěvek na rekvalifikaci od Úřadu práce až 50 000 Kč.
Co když už umím základy programování?
Pokud už ovládáš věci, které učíme v prvním, přípravném modulu, můžeš s námi začít rovnou od druhého, orientačního modulu. Je však potřeba své znalosti dokázat úspěšným zvládnutím zkoušky, která bude v tomto případě součástí výběrového řízení.

Pokud úspěšně projdu výběrovým řízením, je nutné nastoupit hned do nejbližšího otevíraného kurzu?

V případě kladného výsledku k nám máš dveře otevřené takřka navždy. Je jen na Tobě, jestli nastoupíš do nejbližšího kurzu nebo počkáš na další běh, ber však na vědomí, že pokud od úspěšného výsledku uplyne více jak 6 měsíců, můžeme po tobě chtít některé části výběrka zopakovat. Pokud jsi úspěšný/á nebyl/a, nemusíš věšet hlavu a za 6 měsíců to zkus znovu.

Je možné vyzkoušet si výběrové řízení nanečisto?

Bohužel tuto možnost nenabízíme, neboť celý výběrový proces vyžaduje velkou investici energie, jak z naší strany, tak ze strany potenciálního studenta.

Pokud neprojdu výběrovým řízením, mohu se přihlásit znovu?

Ano, ale mezi jednotlivými přihláškami musí být časový rozestup nejméně šest měsíců. Věříme, že tato doba je nezbytná k přípravě na další absolvování výběrového procesu. 

Existuje věkový limit pro přihlášení do kurzu?

Ne, ale vždy se snažíme být ohledně našeho kurzu transparentní. Našemu nejstaršímu studentovi bylo v době, kdy navštěvoval kurz, 46 let a bylo pro něj obtížnější dokázat, že je schopen zastávat juniorní pozici stejně dobře jako jeho mladší kolegové. Na druhou stranu, zkušenosti, které starší absolventi mohou nabídnout, mohou pro budoucího zaměstnavatele znamenat nezanedbatelnou přidanou hodnotu. Nicméně je plně na tvém zvážení, jak zvládneš nastartovat kariéru na juniorní pozici po letech zkušeností v jiném oboru.

Jak dlouho před začátkem kurzu budu vědět, jestli jsem byl/a přijat/a?

Vždy se snažíme informovat všechny uchazeče nejpozději 30 dní před začátkem kurzu. Výběrové řízení zabere zhruba dva týdny a po každém jednotlivém kroku od nás během několika dní dostaneš vyhodnocení.

Jak často se otevírá nový kurz?

Online kurzy otevíráme většinou 4x do roka, většinou v těchto měsících: duben, červen, září, listopad.

Nabízíte také studium na dálku?

Našich online kurzů se můžeš zúčastnit odkudkoliv. Důležité je zajistit si klidné studijní prostředí s kvalitním wi-fi připojením.

Je docházka do kurzu povinná? Kolik dní mohu v kurzu chybět?

Výuka našich kurzů probíhá v reálném čase a každá absence znamená nutnost samostudia a případně i individuální konzultace. Pokud se nejedná o absenci kvůli závažnějším důvodům, tak ji rozhodně nedoporučujeme. Docházka je také jednou z podmínek garance pracovního umístění. V průběhu super intenzivního kurzu je možné vzít si dva volné dny bez nutnosti dokládat svou nepřítomnost. Dále si na základě lékařského potvrzení můžeš vybrat tři dny nemocenské. Pokud jsi rodičem dítěte mladšího tří let, máš navíc nárok na dalších pět dní volna. V případě večerního/víkendového kurzu je nezbytné udržet docházku nad 90 %. V případě náhlých zdravotních problémů samozřejmě řešíme každou situaci individuálně.

Potřebuji do kurzu vlastní notebook?

Je to lepší, avšak v případě zájmu o akreditovaný kurz ti jej můžeme poskytnout. Nemusíš mít ale žádný drahý model, průměrný notebook zcela postačí. Ideální laptop by měl mít alespoň dvoujádrový procesor a 8 GB operační paměti. Důrazně však doporučujeme alespoň 16 GB RAM. Systém by měl být 64-bitový, může to být Microsoft Windows, Linux nebo Mac OS, nejlépe s SSD harddiskem.

Jaké programovací jazyky se v kurzu naučím? A proč učíte právě tyto jazyky?

V našich kurzech se studenti učí jazyk Java nebo JavaScript. Java je nejpoužívanější programovací jazyk na světě - přečti si o něm více v článku na našem blogu.

Co když nepochopím zadané učivo/ztratím se v látce?

Pokud ti nebude něco jasné, můžeš se zúčastnit tzv. 1on1 schůzky, kde ti mentor pomůže objasnit dané učivo.

Je možnost osobně navštívit vaší pobočku v Praze a probrat podrobnosti týkající se bootcampu?

Chápeme, že mnohdy není nad osobní setkání. Část našeho týmu však často pracuje z domova, ale i v kanceláři jsme mnohdy všichni pracovně vytížení online schůzkami. Proto ti určitě nedoporučujeme návštěvu bez předchozí domluvy. Mohlo by se stát, že zrovna nebude k dispozici nikdo, kdo by se ti v danou dobu mohl naplno věnovat. Sleduj naše události, občas organizujeme setkání a workshopy i na našem kampusu.

Má smysl se k vám přihlásit, pokud jsem pouze běžný PC uživatel bez jakýchkoliv předchozích znalostí z oblasti programování?

Z praxe víme, že mezi absolventy jsou i tací, kteří s programováním neměli vůbec žádnou předchozí zkušenost a kurz zvládli. Samozřejmě, že velmi záleží na motivaci a souboru nejrůznějších předpokladů. I proto každý, kdo má o studium zájem, musí projít přijímacím řízením, ve kterém prověříme jeho kognitivní schopnosti, úroveň angličtiny a digitální gramotnost.

Mám možnost z kurzu v určité lhůtě odejít?

Obě strany mohou vypovědět studentskou smlouvu během prvních 21 dnů od začátku kurzu v případě Super intenzivního kurzu, nebo 28 dnů v případě kurzu Při zaměstnání. V tomto případě ti vrátíme zaplacené školné, kromě administrativního poplatku 10 000 Kč, který použijeme k úhradě nákladů spojených s přijímacím procesem a tvým zařazením do studia. U kurzu CRM specialisty je zkušební období 7 dní a administrativní pooplatek 6 000 Kč.

Jaká je časová náročnost kurzu?

V porovnání s tradičními školami vyžaduje náš kurz hodně práce ve velmi krátkém období. Celková doba Super intenzivního kurzu je 18 týdnů + 4 týdny volna a/nebo přípravy na zkoušku. Kurz probíhá každý všední den od 9:00 do 18:00 a následuje ještě domácí příprava a procvičování. Je třeba počítat minimálně s 50 - 60 hodinami studia týdně.

Kurz při zaměstnání zabere 2 všední dny večer (18:00-21:00) a jeden celý víkendový den (9:00-18:00).

Jaký je rozdíl mezi Green Fox Academy a ostatními bootcampy?

Specifika Green Fox Academy spočívají v metodologii našich kurzů, která je založena na metodě obrácené třídy a praktických úkolech. Nejedná se o frontální výuku. Studenti pracují samostatně ve svých lokálních vývojových prostředích. Zároveň nabízíme garanci nalezení práce, což znamená, že do 6 měsíců od úspěšného ukončení kurzu budeš mít práci. V opačném případě Ti vrátíme 100 % školného. Tato podmínka platí, pokud ovládáš český jazyk alespoň na úrovni B2 a máš minimálně středoškolské vzdělání..

Jaký je rozdíl mezi kurzem na vysoké škole a kurzem v Green Fox Academy?

Oproti akademické sféře se u nás nenaučíš tolik teorie. Na konci kurzu od nás dostaneš certifikát potvrzující tvé schopnosti nabyté v Green Fox Academy, nejedná se však o klasický diplom. A stejně tak nemůžeš čekat prostředí jako na univerzitě. Platformou pro komunikaci, kde studenti tráví 90% času, je Discord. Zbylých 10% probíhá na Zoomu, který je vyhrazen primárně pro shrnutí materiálu před začátkem workshopu, tedy samostatné práce, případně dalším okrajovým eventům. Kód studenti posílají na Github, kde mentoři následně kód okomentují a doporučí změny..

Co budu umět na konci kurzu?

Detailní sylabus a obsah kurzu najdeš zde. Na konci přípravného modulu budeš schopný/á vytvořit jednoduchou 2D grafickou hru, která se skládá z bludiště na bázi dlaždic a postavy, kterou bude možné ovládat pomocí klávesnice. Na konci Orientačního modulu budeš schopný/á vytvořit interaktivní webovou aplikaci, kterou bude možné připojit k databázi. V Projektovém modulu budeš součástí tří až čtyřčlenné vývojářské skupinky. Každý tým bude pracovat na reálném projektu se zaměřením buď na Backend,  Frontend nebo Fullstack vývoj.

Kolik je školné?

Výše školného závisí na tom, jaký balíček si vybereš. Pro více informací o školném se podívej na ceník.

Jak probíhají zkoušky?

Každý jednotlivý modul je potřeba ukončit zkouškou. Celkem jsou tedy tři včetně závěrečné shrnující. První dvě probíhají písemně, tzn. po dobu 4 hodin pracuješ na určitém kódu. Závěrečná zkouška je rozdělena na teoretickou část, která probíhá ústně + písemná část, která obnáší zápis určitého algoritmu. Na každou ze zkoušek máš 2 pokusy (1 řádný a 1 opravný) a týden na přípravu.

Je nějaká věková hranice pro přihlášení do kurzu? Mohu se přihlásit, pokud mi je méně než 18 a více než třeba 40?

Pro přihlášení je třeba, aby Ti bylo nad 18 let. Horní hranice není stanovena a také není důležitá - věříme, že každý kdo má potřebnou motivaci a chuť do učení, kurz zvládne.

Opustil někdo kurz před jeho ukončením?

Není to běžné, ale v minulosti se to již stalo. Typicky je to ze zdravotních nebo rodinných důvodů. 

Jak moc musím umět anglicky?

Není nutné, abys anglicky uměl/a profesionálně. Je ale potřeba mít na paměti, že výukové materiály i výuka jsou v angličtině. Pokud si nejsi jist/á jak na tom jsi, zjistíš to v průběhu přijímacího pohovoru. Abys měl/a z kurzu maximum, je dobré mít angličtinu alespoň na středně pokročilé úrovni.

Nemám žádné technické vzdělání, můžu přesto studovat v kurzu?

Ano! Naši studenti pocházejí z nejrůznějších oborů a mají za sebou rozmanité pracovní zkušenosti - byli mezi nimi právníci, atleti, hudebníci i strojaři. Výjimkou nejsou ani studenti, kteří chtějí zkombinovat svou stávající kvalifikaci s programováním. Na našem blogu si můžeš přečíst příběhy některých z nich!

Existuje nějaký typický profil studenta Green Fox Academy?

Ne, naši studenti se liší v mnoha aspektech - z jakého oboru pocházejí, jaký je jejich věk nebo současná životní situace. Všechny ale spojuje zájem o programování. :)

Nedokončil/a jsem střední školu, je to problém?

Vnímáme IT svět jako místo, kde se na předchozí dosažené vzdělání a tituly nehraje. Firemní partneři, kteří naše absolventy po ukončení kurzu zaměstnávají, však ukončené středoškolské vzdělání požadují. Pokud nemáš maturitu nebo výuční list, nemůžeme ti garantovat pracovní umístění.

Jak vysoká je pravděpodobnost, že budu mít po ukončení kurzu práci?

Poptávka po programátorech na trhu práce výrazně převyšuje nabídku, proto je tvoje šance na získání práce velmi vysoká. Nejlepší studenti většinou získají práci ihned po ukončení kurzu, hledání vhodné pracovní pozice může ale trvat i několik měsíců.

Je certifikát důležitý k získání práce v tomto oboru?

Na základě našich zkušeností můžeme říct, že není. Záleží zejména na znalostech a schopnosti učit se průběžně novým věcem.

Garance nalezení práce

Za našimi studenty a jejich znalostmi si stojíme, proto po úspěšném dokončení kurzu 100 % garantujeme nalezení práce. Náš tým každému vypracuje profesionální životopis a budeš se účastnit tréninků, které ti pomohou uspět u pohovorů. Samozřejmostí je však aktivita a spolupráce z tvojí strany. Je např. nezbytné a povinné se pravidelně účastnit pracovních pohovorů. Pokud absolvent nenajde své pracovní místo do 6 měsíců od ukončení kurzu, vrátíme mu zpět celé školné.

Kolik kurzy stojí?

Školné se liší v závislosti na zvoleném kurzu a způsobu platby. Informace o cenách kurzů najdeš zde.

Můžu vidět smlouvu předem?

Studentskou smlouvu neposkytujeme před přihlášením do kurzu, ale až v případě, že uchazeč/ka úspěšně projde přijímacím řízením. Každý, kdo má o kurz zájem,  jím nejprve musí projít a prokázat, že je pro něj naše forma kurzu vhodná.

Možnost měsíčních splátek pro večerní/víkendový kurz

Školné pro tento typ kurzu lze rozdělit do 12 měsíčních splátek. První splátka je splatná 8 dní po podpisu smlouvy, následující splátky jsou splatné vždy k 10. dni každého měsíce. Výše splátek viz ceník.

Platba zpětně díky InBank

Díky Inbank si můžeš u kurzu Při zaměstnání školné rozdělit na 6-24 splátek, a tím si vybrat výši své splátky. První 3 měsíce dokonce budeš mít splátky odložené.

Nenašel/a jsi odpověď na svou otázku?
Napiš nám!

E-mail: ahoj@greenfoxacademy.com
Telefonní číslo:
+420 776 476 664
Adresa: Václavské náměstí 837/11, Nové Město (Praha 1), 110 00

Nakóduj si svou budoucnost v nejintenzivnějším IT bootcampu v ČR

Přihlas se
Nastavení souhlasu

Soukromí je pro nás důležité, proto můžeš odmítnout některé typy cookies, které nejsou nutné pro fungování stránek. Avšak jejich zakázáním můžeš negativně ovlivnit svůj zážitek z prohlížení tohoto webu.

Přijmout všetlačítko zavřít

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu, proto je není možné vypnout.

Zapnuto

Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Pokud nedáš souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy co uvidíš zůstane stejný, ale bude se ti zobrazovat nezajímavý obsah.

Díky preferenčním cookies ti můžeme přizpůsobit obsah našich stránek. Používání webu pro tebe budesnazší a pohodlnější.

Statistické cookies používáme k vyhodnocování výkonu našeho webu. Tak určujeme počet návštěv a máme např. informace o tom,  které informace jsou pro tebe nejdůležitější. Můžeme provádět optimalizaci webu a vylepšovat naše služby.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.