Vyber si prezenční kurz, který bude vyhovovat tvým cílům a předpokladům

Build your IT career. With us.
620+
ZAMĚSTNANÝCH absolventů
29
ukončených kurzů
100 %
Garance pracovního umístění
V současné době probíhá přijímací proces pomocí online nástrojů bez přerušení.


Proč změnit kariéru do IT právě s námi?

Naše výběrové řízení je velice selektivní. Věříme, že každý se může naučit programovat, ovšem jen velmi talentovaní jedinci jsou schopni naučit se programovat během našeho čtyřměsíčního intenzivního kurzu.
(Proč je to důležité?)
Poskytujeme 100% garanci pracovního umístění po absolvování kurzu. Pokud se tak nestane, vracíme celé školné zpátky.
Obsah kurzu neustále aktualizujeme a přizpůsobujeme nárokům našich firemních partnerů. Naši studenti se tak učí jen to, po čem je opravdu poptávka na pracovním trhu.
Rozvíjíme nejen technické, ale i měkké dovednosti našich studentů. To znamená komunikační a prezentační dovednosti, zvládání stresu a týmovou spolupráci.

Prezenční kurzy Junior programátora

Kurz na plný úvazek
Kurz na částečný úvazek
Pro koho je kurz určen
Pro ty, kteří chtějí změnit kariéru co nejdříve a mohou se rekvalifikaci věnovat naplno
Pro ty, kteří se chtějí naučit programovat, ale nechtějí opustit své současné zaměstnání
Jak dlouho kurz trvá?
18 týdnů + 3 týdenní přestávky
11 + 16 + 16 týdnů + 2 týdenní přestávky
Kolik hodin týdně kurz zabere?
40 hodin během všedních dnů + domácí úkoly
20 hodin týdně + domácí úkoly
Obsahuje školení měkkých dovedností?
Ano
Ano
Zaručuje novou práci?
Ano
Ano, po absolvování posledního modulu
V jakém jazyce kurz probíhá?
V češtině (individuální mentoring) a angličtině (hlavní výuka)
V češtině (individuální mentoring) a angličtině (hlavní výuka)
Kolik studentů je v jedné třídě?
Maximálně 20
Maximálně 20
Kolik kontaktních hodin kurz obsahuje?
640
532
Je možné přejít z kurzu na částečný úvazek na kurz na plný úvazek a naopak?
Ano, v předem určených termínech
(více informací o datech)
Ano, v předem určených termínech
(více informací o datech)
Začátek dalšího kurzu
31. srpna 2020
9. listopadu 2020
Uzávěrka přihlášek
14. června 2020
18. října 2020
Kolik to stojí?

Základní informace

1. Jaké dovednosti získáš?

Během kurzu si osvojíš dovednosti a zkušenosti juniorního softwarového vývojáře (aktuálně v programovacím jazyku C#). V druhé polovině kurzu se můžeš specializovat na následující oblasti:

Back-end
Front-end
Full-Stack

Je jen na tobě, které rozhraní si vybereš.

2. Proč programování?

V Česku i ve světě poptávka po programátorech neustále roste, a to díky technologickému boomu v posledních desetiletích. Kódování se stává nezbytnou dovedností stejně jako např. angličtina. Myslíme si, že programovat se může naučit kdokoliv. Ale jen ti nejlepší a nejoddanější se mohou stát junior programátory za pár měsíců a získat pak skvěle placenou práci.

3. Jakou metodu výuky používáme?

Výuka probíhá prostřednictvím mentoringu. V praxi to znamená, že pouze 10 % času výuky tvoří přednášky, zbývajících 90 % tvoří individuální nebo skupinová praktická práce pod vedením mentorů.

Naším cílem je vytvořit podobné pracovní prostředí, ve kterém se ocitneš, až nastoupíš do práce po ukončení studia. Proto se naše forma výuky zaměřuje na řešení výzev. V první polovině kurzu naši studenti pracují samostatně na zadaných úkolech, ve druhé polovině pak na vývoji komplexních projektů.

4. Jaká kvalifikace je potřeba?

Na to, aby ses mohl/a účastnit kurzu, nepotřebuješ žádnou speciální kvalifikaci. Jedna z mála věcí, která je ale potřeba, je alespoň komunikační úroveň mluvené i psané angličtiny. Ta je velmi důležitá, protože ve třídě bude výuka v angličtině, stejně jako studentské páteční prezentace. Nepožadujeme však žádné certifikáty či potvrzení o jazykové zkoušce. Individuální mentoring pak bude probíhat v tebou zvoleném jazyce, tedy čeština či angličtině.

Ačkoli to není nutné, bude během přijímacího procesu výhodou, pokud už máš jakýkoli titul, či jsi si již kódování vyzkoušel/a, nebo jsi se zúčastnil/a jakéhokoliv online kurzu.

5. Co se bude dít, až absolvuješ kurz?

Po úspěšném ukončení kurzu (většinou už i během něj) ti pomůžeme najít tvoji první práci coby junior programátora. Studenti Green Fox Academy absolvují stejné výběrové řízení jako ostatní kandidáti. Dokud nezačneš pracovat, můžeš si prohlubovat své znalosti kódování během dalších 10 týdnů, a to v našem
co-workingovém prostoru nesoucí název Húli.

Věříme, že znalosti, které získáš v našem kurzu, tě připraví na práci junior programátora a abychom ti to dokázali, poskytujeme garanci pracovního umístění. Pokud nenajdeš práci v IT do 6 měsíců po úspěšném absolvování, vrátíme ti 100 % školného. Více informací najdeš ve studentské smlouvě.

6. Jaké certifikáty získáš po ukončení kurzu?

Certifikát vydaný společností Green Fox Academy, který dokládá splnění podmínek kurzu a složení závěrečné zkoušky.

Důležitá informace: Kurz není státem akreditovaným vzdělávacím programem a nemůžeme proto vydávat akreditované diplomy. V tomto směru neplánujeme žádnou změnu, protože akreditační proces by nám neumožňoval učit ty nejnovější technologie. Věříme, že skutečnou hodnotu získaných dovedností prokazuje fakt, že naši nejlepší studenti získají práci ihned po dokončení studia.

7. Jak a za jakých podmínek ti pomůžeme najít zaměstnání po ukončení kurzu?

Studentům, kteří úspěšně absolvují kurz, bude náborový tým nápomocen při hledání zaměstnání co nejdříve, ale mějte na paměti, že nalezení zaměstnání může trvat několik měsíců.

Z toho důvodu neváhej a hledej si práci kdekoliv. Prostřednictvím nás můžeš přijmout pouze pracovní nabídky našich náborových partnerů. Naši partneři nabízejí nástupní hrubý plat minimálně 35 000 CZK měsíčně.

8. Kde bude probíhat výuka?

V sídle Green Fox Academy na adrese Václavské náměstí 11, Praha 1.

Rozhodl ses? Staň se junior programátorem!

Osnovy

Kurz je rozdělen do tří částí (modulů), během kterých se zaměřujeme zejména na objektově orientovaný programovací jazyk C#. Po prvním modulu si však vybereš, zda se se chceš věnovat back-endu, front-endu nebo full-stacku.
Tvá specializace v posledním projektovém modulu závisí také na
 • potřebách firemních partnerů, kteří naše studenty zaměstnávají
 • výsledcích tvého studia a zkoušek

1. Přípravný modul

Přípravný modul se zaměřuje na základní pojmy implementace algoritmů při používání programovacích jazyků. Seznamuje studenty se všemi potřebnými nástroji pro vytváření programů, včetně editorů, IDE, příkazových řádků a systémů pro správu verzí, jako je Git. Učební plán se zaměřuje na univerzální stavební bloky programovacích jazyků, jako jsou výrazy, cykly, podmínky, funkce a datové struktury. Na konci modulu by účastníci měli být schopni vytvořit jednoduchou 2D grafickou hru, která se skládá z bludiště založeného na dlaždicích a postavy, kterou lze ovládat pomocí klávesnice.

Tento modul můžeš studovat i v případě, že se nechceš hned stát vývojářem, ale chceš třeba pokračovat ve své současné kariéře a programovací dovednosti se ti hodí - to doporučujeme např. pro digitální marketingové pracovníky, projektové manažery, obchodní analytiky nebo UI designéry.
Podrobné osnovy přípravného modulu:

Hlavní témata

 • Příkazový řádek
 • Verzování
 • Základy HTML a CSS
 • Editory
 • Výrazy
 • Řídící toky
 • Funkce
 • Datové struktury
 • Zpracování souborů
 • Moduly a importy
 • Testování jednotek
 • Vykreslování objektů
 • Objektová orientace
 • Herní projekt
 • GitHub

C#

Tento modul ti pomůže naučit se základy C #. Všechna cvičení a materiály jsou založeny na tomto jazyce. Poskytuje pevný základ pro rozhraní .NET back-end a pro stolní a mobilní vývoj na platformách Microsoft.  

2. Orientační modul

V rámci tohoto modulu se ponoříš hlouběji do tajů technologií. V návaznosti na to, co jsi se naučil/a v předchozím přípravném modulu, se pustíš do praktického vývoje webů na straně serveru. Poznáš technologie, které se používají v real-life vývojových aktivitách.

V případě, že si nepředstavuješ sám/sama sebe jako vývojáře, budeš snáze pracovat s programátory, což je výhoda v oblastech jako je řízení projektů, řízení lidských zdrojů, práce s daty nebo založení vlastního start-upu.

Pokud již máš zkušenosti s programováním, ale ne dost na to, abys získal/a práci vývojáře, nebo bys chtěl/a své znalosti vylepšit, můžeš se připojit rovnou k tomuto modulu (s modulárním předplatným). K tomu je třeba složit závěrečnou zkoušku předchozího modulu.
Podrobné osnovy orientačního modulu:

ASP.NET

Framework .NET ti pomůže naučit se základy back-end aplikací, které běží na straně serveru. Na konci modulu by měl být účastník schopen vytvořit interaktivní webovou aplikaci, která je připojena k databázi.

Main Topics

 • Lambda výrazy
 • .NET Core
 • LINQ
 • SQL
 • ASP.NET
 • Razor Templates
 • MVC
 • ORM
 • REST
 • Bootstrap
 • Azure

Je však také možné postupně přejít na jiné technologie.

 • Lehké: Back-end
 • Složitější: Front-end, Full-Stack

3. Projektový modul

V posledním modulu jsou studenti rozděleni do 3-4 skupin a každé skupině je přiřazen projekt, na kterém se v této fázi pracuje. Účastníci se díky vlastní práci technologie učí postupně sami, ale naši mentoři jsou samozřejmě k dispozici, aby pomohli a poradili s čím bude potřeba.

S našimi firemními partnery konzultujeme technologie, které v současné době používají, a ty pak začleňujeme do našich projektů. Po skončení kurzu budeš mít možnost prohloubit své znalosti kódování o dalších 10 týdnů prostřednictvím práce v rámci projektů "Húli". Zde budeš čelit okolnostem, které jsou obvyklé na pracovišti, a proto můžeš zažít každodenní radosti a strasti odborníka v oblasti IT.
Podrobné osnovy projektového modulu:

Back-end

Tyto projekty jsou striktně back-endové, psané v C#.

Hlavní témata:

 • Token Based Authentication
 • Async structures
 • Complex database structures
 • Data migration
 • Hosting
 • Continuous Integration
 • Design Patterns
 • REST API
 • Unit/Integration testing

Front-end

Tyto projekty jsou pouze front-endové, napsané v Angular 2+ a React, což jsou 2 nejpopulárnější JavaScript frameworks. Tyto aplikace jsou připojeny k back-endu od ostatních týmů.

Hlavní témata:

 • Angular 2+ / React
 • Async structures
 • Advanced DOM
 • Token Based Authentication
 • Continuous Integration
 • Design Patterns
 • Unit/Integration testing

Full-Stack

Tyto projekty jsou vyvíjeny v JavaScriptu od začátku až do konce, a to jak na straně serveru, tak na straně klienta. Pomáhají studentům získávat znalosti z obou stran vývoje, ale nejdou tak do hloubky, jako ty, které se soustředí jen na jednu cestu.

Hlavní témata:

 • Angular 2+ / React
 • Async structures
 • Advanced DOM
 • Token Based Authentication
 • Database structures
 • Continuous Integration
 • Design Patterns
 • REST API
 • Unit/Integration testing
The following chart summarizes what kind of technologies you can specialize in during each module, and what sort of options there are after completing them.

Columns are the modules in their respective order. Light green options are easy to continue with, dark green options are harder, and we only recommend black options to our most advanced students.

Příběhy našich studentů

HRista šel do IT. Viděl, jak se o IŤáky firmy perou.

Přečíst

Ze stratéga programátorem, to je příběh Honzy.

Přečíst
Další příběhy
Nebo si můžete přečíst naše hodnocení a zmínky v tisku.

Proč je výběrové řízení tak důležité?

Ne každý zvládne změnit svou kariéru za pouhé 4 měsíce. Nestačí nám krátký telefonický rozhovor. Důkladně zkoumáme kognitivní schopnosti uchazečů, jejich motivaci a reakce na praktické základní úkoly kódování. Chceme minimalizovat riziko přijetí lidí, kteří nejsou schopni odolat intenzitě kurzu a výzvám, které přináší změna kariéry. Vybíráme pouze ty, o nichž jsme přesvědčeni, že ji zvládnou. Poskytujeme 100% garanci pracovního umístění, protože víme, že po tom, co jsme vybrali ty správné uchazeče, jsme je naučili vše, co potřebují k tomu, aby se stali juniorními programátory.

Po absolvování celého procesu se dozvíš nejen to, zda jsme tě přijali či nikoliv, ale také dostaneš cennou zpětnou vazbu. V jeho průběhu budeš v kontaktu zejména s naší vlastní organizační psycholožkou Katarinou Grujičić, která tě provede jak jím, tak ji budeš potkávat při tréninzích měkkých dovednosti v rámci celého kurzu. Chceš si přečíst, jaké to je projít si výběrovým řízením? Podívej se na tento článek.

Konkrétní kroky se liší v závislosti na zvoleném druhu kurzu, ale nemusíš mít obavy, celým procesem tě provedeme. Stačí, když vyplníš přihlášku.

Jak probíhá přijímací řízení?

Pro účast v kurzu nejsou nutné žádné tradiční vstupní předpoklady. Jednu věc však musíš zvládnout – angličtinu. V průběhu kurzu je to velmi důležité, neboť studijní plán i výuka je v angličtině a páteční prezentace studentů probíhají také v angličtině. Není nutná žádná jazyková zkouška. Přihlas se, i pokud si svou úrovní jazykových znalostí nejsi plně jistý; během přijímacího pohovoru se dozvíš, jak bys kurz zvládl/a a v případě více zájemců otevřeme kurz i v češtině (avšak výukové materiály máme v angličtině, proto je její určitá znalost nevyhnutelná).
I když to není nutnou podmínkou, výhodou během přijímacího procesu může být:
- pokud si zjistíš důležité informace o kurzu, na který se hlásíš
- jestliže jsi někdy zkoušel/a sám/sama programovat nebo jsi se účastnil/a nějakého programovacího kurzu

*Kroky výběrového řízení se mohou měnit.

1. Krok

Pokud jste připraveni změnit svůj život, pošlete nám svou přihlášku!
První věc, kterou musíte udělat, je poslat nám svůj životopis.

2. Krok

Dalším krokem výběrového procesu je kognitivní test. Budete potřebovat dobré připojení k internetu, počítač a vhodné místo pro soustředění. Všechny pokyny budou doručeny emailem. Samotný test trvá
maximálně 20 minut.

3. Krok

Během pár dní obdržíte pozvánku na osobní pohovor či odkaz na video pohovor. Tato část výběrového řízení je zaměřena na anglický jazyk a prezentační dovednosti. Video pohovor probíhá pouze v případě, kdy setkání osobně není možné v průběhu nadcházejících dnů a zabere přibližně 10 minut před web kamerou. Všechny pokyny Vám budou zaslány emailem. Buďte bez obav, Vaše znalosti v IT oboru se netestují. ; )

4. Krok

Po úspěšném absolvování kognitivního testu budete pozváni na programovací simulaci. Nebojte se, simulace je přizpůsobena pro naprosté začátečníky. Budete potřebovat pouze dobře nabitý notebook, stabilní připojení k internetu a dobrou náladu. ;) V závislosti na Vaší časové dostupnosti a našeho mentora může být simulace prováděna jak v rámci osobní schůzky tak online.

Přihlásit se

Pokud jsi připraven/a změnit svůj život, vyplň přihlášku!
První věc, kterou musíš udělat, je poslat nám svůj životopis a sdělit nám pár základních informací.

Dalším krokem výběrového procesu je kognitivní test. Budeš potřebovat dobré připojení k internetu, počítač a vhodné místo pro soustředění. Všechny pokyny budou doručeny e-mailem. Samotný test trvá
maximálně 20 minut.

Během pár dní obdržíš pozvánku na osobní pohovor či odkaz na video pohovor. Tato část výběrového řízení je zaměřena na anglický jazyk a prezentační dovednosti. Video pohovor zabere přibližně 10 minut před web kamerou. Všechny pokyny ti budou zaslány emailem. Buď bez obav, znalosti v IT oboru se netestují. ;)

Po úspěšném absolvování kognitivního testu budeš pozván na programovací simulaci. Simulace je přizpůsobena pro naprosté začátečníky. Budeš potřebovat pouze dobře nabitý notebook, stabilní připojení k internetu a dobrou náladu.

Přihlásit

Školení, koučinkové sezení

Stát se programátorem je bez měkkých dovedností pouze poloviční úspěch. 

V průběhu kurzu se naučíš nejen programovat, ale můžeš zapracovat i na svých měkkých dovednostech, včetně těch komunikačních a prezentačních. Naučíš se zvládat stres, spolupracovat a pronikneš do efektivní týmové práce.

Je pro nás důležité, aby se naši studenti cítili sebevědomě na svých budoucích pracovištích. Z toho důvodu má každá třída v Green Fox Academy přiděleného organizačního psychologa. Studenti se podle potřeby účastní školení a koučování a následně prezentují své znalosti našim mentorům a / nebo našim firemním partnerům při individuálních či skupinových prezentacích.

Organizační psycholožka

Katarina Grujičić

Jaké vlastnosti potřebuješ, abys dokázal/a změnit kariéru? Měl/a bys na to, zvládnout čtyřměsíční intenzivní kurz? Seděla by ti kariéra v IT oboru? A jak probíhá výběrové řízení? Na tyto otázky ti odpoví naše psycholožka Katarina.

Ručíme ti za změnu kariéry s pracovním umístěním

V rámci úzké spolupráce s našimi firemními partnery uzpůsobujeme obsah kurzu jejich požadavkům. Proto jsme si jisti, že tě znalosti, které u nás získáš, dostatečně připraví na vaši první pozici junior programátora.

Abychom toto zaručili, poskytujeme garanci nalezení pracovního umístění v IT oboru do 6 měsíců po úspěšném absolvování kurzu, a to za minimální hrubou mzdu 40 000 Kč. Pokud se tak nestane, vrátíme ti 100 % školného.

Pro úspěšné pracovní umístění ale potřebujeme také tvoje úsilí. To znamená, že očekáváme, že se zúčastníš všech námi organizovaných pohovorů.

Kariéra

8 překvapujících skutečností o profesi developera

Jak probíhá první den?

Slavnostní ceremonie

Co se děje po absolvování kurzu?

Prezentace studentů před firmami

Naši partneři

Přihláška na prezenční kurz

Příští kurzy na plný úvazek: 31. srpna 2020
Uzávěrka přihlášek: 14. června 2020

Příští online kurz na zkrácený úvazek: 7. července 2020
Uzávěrka přihlášek: 14. června 2020

Upozornění!
Přijímací řízení a přijímací pohovory probíhají průběžně. Volná místa se postupně zaplňují. Chceš-li tedy mít jistotu, že se do kurzu dostaneš, přihlas se co nejdříve!

Pokračuj a nauč se nejžádanější dovednosti současnosti!

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR